tel: +48 41 367 61 95

NOWY ROK SZKOLNY TUŻ, TUŻ
28.08.2014
 
Już za kilka dni zabrzmi pierwszy dzwonek.
Wszyscy pracownicy dekorują, ozdabiają, starają się upiększyć każdy zakątek naszej szkoły.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
27.08.2014
Drodzy Uczniowie i Rodzice!
 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
odbędzie się w naszej szkole według planu:
-  8.30   -   klasy   I - III GIMNAZJUM
-  9.30   -   klasy IV - VI SP
- 10.30  -   klasy  II - III SP
- 11.30  -   klasy  0 - I SP
 DYREKCJA SZKOŁY
WYCHOWACY KLAS
ORAZ NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY
ZAPRASZAJĄ!
Darmowy podręcznik
25.08.2014

Darmowy podręcznik dla każdego pierwszoklasisty.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych będą - po raz pierwszy - korzystali z "Naszego Elementarza". Jest to podręcznik przygotowany przez MEN.
 
STYPENDIA SZKOLNE 2014/2015
25.08.2014
Wy­dział Edu­ka­cji, Kul­tu­ry i Spor­tu Urzę­du Mia­sta Kiel­ce in­for­mu­je o zbli­ża­ją­cym się ter­mi­nie na­bo­ru wnio­sków o przy­zna­nie sty­pen­dium szkol­ne­go dla uczniów na rok szkol­ny 2014/2015.