Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Redakcja

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...
Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki


Apel z okazji 45.-lecia powstania
Szkoły Podstawowej nr 15

 

 

28 kwietnia odbył się apel przygotowany przez Samorząd Uczniowski podsumowujący wszystkie konkursy jakie były przeprowadzone w szkole z okazji 45.-lecia naszej szkoły. Uczniowie z klasy VI a zaprezentowali krótkie przedstawienie związane z życiem naszego patrona szkoły - Tadeusza Kościuszki, w Ameryce. Nawiązywało do czasów współczesnych i pokazywało możliwości zdobywania sławy i wykształcenia. Tłem do tego przedstawienia była przygotowana prezentacja multimedialna, wyświetlana przez rzutnik komputerowy. Scenariusz przedstawienia opracowały:
mgr Monika Książek i mgr Barbara Ozimirska.
Po przedstawieniu nastąpiła część oficjalna związana z rocznicą powstania szkoły podstawowej.
Odczytano następujące kalendarium szkoły.

 

Kalendarium Szkoły:

WYDARZENIE PIERWSZE

25 listopada 1959r. o godzinie 14:00 położono kamień węgielny pod budowę pierwszej w Kieleckiem
szkoły - POMNIK TYSIĄCLECIA.

 

WYDARZENIE DRUGIE

29 kwietnia 1961r. o godz. 10:00 przy ulicy Leszczyńskiej 8 otwarto budynek Szkoły, projektu mgr inż. arch. Jana Chwyły, którego budowę zrealizowało Kieleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Kielcach.
Szkoła przyjęła nazwę "Szkoła Podstawowa Nr 15, Pomnik Tysiąclecia im. Tadeusza Kościuszki".

 

WYDARZENIE TRZECIE

1 września 1961r. zabrzmiał w szkole pierwszy dzwonek.
W 15 salach lekcyjnych w ławkach zasiadło 898 uczniów (a szkoła przewidziana była na 600 uczniów),
by pod okiem 30 nauczycieli zdobywać wiedzę.

 

WYDARZENIE CZWARTE

27 stycznia 1962r. patronat nad Szkołą objęła Jednostka Wojskowa nr 2359 im. Ludowych Partyzantów Kieleckich.

 

WYDARZENIE PIĄTE

9 maja 1964 r. odsłonięto w hollu głównym Szkoły portret patrona - Tadeusza Kościuszki

 

WYDARZENIE SZÓSTE

18 czerwca 1967r. odbyła się w Szkole uroczystość wręczenia sztandaru, który odtąd jest zawsze obecny na szczególnie ważnych uroczystościach - na przykład zawsze wita najmłodszych uczniów i żegna najstarszych.

 

WYDARZENIE SIÓDME
29 kwietnia 1976r.- Rada Pedagogiczna jednogłośnie uchwaliła ten dzień Świętem Szkoły.

 

WYDARZENIE ÓSME

W grudniu 1981r. Piętnastka "rozwinęła się". 
W Domaszowicach, w związku przyłączeniem ich południowej części do Kielc, powstała filia SP15 - dla dzieci z "zerówki", klasy pierwszej, drugiej i trzeciej.
Sześćdziesiątka dzieci - tych najmłodszych - nie musiała dojeżdżać do Kielc!.

 

WYDARZENIE DZIEWIĄTE

W roku szkolnym 1983/84 oddano na potrzeby „Piętnastki” budynek przy ul. Romualda,
ale dzieci w osiedlu przybywało - i w roku szkolnym 1985/86 musiano postarać się o następne pomieszczenia szkolne -
- tym razem przy ulicy Manifestu Lipcowego, - w którym obecnie odbywają się zajęcia dla klas IV – VI.

 

WYDARZENIE DZIESIĄTE

29 kwietnia 1994r. zakończono trwający cały rok szkolny, międzyszkolny Konkurs Kościuszkowski,
zainicjowany z okazji 200-lecia Insurekcji Kościuszkowskiej.

 

WYDARZENIE JEDENASTE

Koniec roku szkolnego 1994/95 przyniósł smutną konieczność likwidacji jednego z budynków Szkoły -
- tego przy ul. Romualda.

 

WYDARZENIE DWUNASTE

Rok szkolny 1995/96 podporządkowany został w Szkole obchodom 35-lecia jej istnienia.

 

WYDARZENIE TRZYNASTE

Rok szkolny 1999/2000, kończy działalność "Piętnastki„ w dotychczasowym kształcie
w związku z przeprowadzoną reformą szkolnictwa.

ROK SZKOLNY 1999/2000.
W związku z reformą systemu edukacji zostaje utworzony

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
który obejmuje:

Szkołę Podstawową nr 15 (klasy I-VI)
POMNIK TYSIĄCLECIA
im. Tadeusza Kościuszki

GIMNAZJUM nr 6 (klasy I-III)

 

WYDARZENIE CZTERNASTE

Rok szkolny 2000/2001 Szkoła obchodzi czterdziestolecie swojego istnienia.

 

WYDARZENIE PIĘTNASTE

Koniec roku szkolnego 2003/2004 przyniósł smutną konieczność likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Domaszowicach

 

WYDARZENIE SZESNASTE

Rok szkolny 2005/2006
Szkoła Podstawowa nr 15
obchodzi 45.lecie swojego istnienia

oraz uroczystość nadania imienia
TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Gimnazjum nr 6

 

45. rocznicę powstania naszej szkoły uczciliśmy w bardzo szczególny sposób. Wszystkie klasy odbyły wycieczki po kieleckich uliczkach, szlakiem naszego patrona Tadeusza Kościuszki. Uczestniczyliśmy w różnych konkursach związanych z naszą szkołą i patronem. Dbamy o estetyczny wygląd korytarzy i sal lekcyjnych.

Odbyło się wiele konkursów przedmiotowych związanych z naszą szkołą:

 

I. Międzyszkolny Konkurs Historyczno-Informatyczny pt. „CZASY KOŚCIUSZKOWSKIE”, który wykonywany był techniką komputerową, prezentacja multimedialna w PowerPoint lub w języku HTML. Konkurs zorganizowali nauczyciele informatyki: Elżbieta Barańska, Andrzej Mróz, Barbara Ozimirska. Do naszej szkoły wpłynęło około 20 prac z różnych szkół podstawowych. Konkurs był na bardzo wysokim poziomie i został rozstrzygnięty 11 kwietnia. Nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca. Należy wymienić:
- I miejsce zajął Jakub Pieńkowski z kl. VI a
- II miejsce zajął Mateusz Sajdak z kl. VI a
- III miejsce zajęli: Wojciech Kubik z kl. VI b i Damian Ogonowski z kl. VI a

 

II. Szkolny konkurs z grafiki komputerowej na logo naszej szkoły organizowany był zarówno dla uczniów szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Oceniano około 30 prac wykonanych bardzo różną techniką komputerową. Aż 10 prac zostało wystawionych do ogólnej oceny uczniów i nauczycieli w głównym budynku szkoły. Konkurs był również zorganizowany przez nauczycieli uczących informatyki. Największą ilość punktów zdobyli:
- I miejsce zajął Misztal Piotr z kl. VI a
- II miejsce zajęła Małgorzata Kurc z kl. III c gimnazjum
- III miejsce zajął Wojciech Kubik z kl. VI b

 

III. Szkolny konkurs plastyczny na logo szkoły w kategorii klas IV–VI, zorganizowany przez nauczycielki:
Annę Trelę i Monikę Łodej.
- I miejsce zajęła Małgorzata Kobiałka – ucz. kl. V b
- II miejsce : Aleksandra Ogonowska – ucz. kl. V b
- III miejsce: Piotr Kowalik – ucz. kl. V a

 

IV. Szkolny historyczny konkurs na wykonanie albumu: „Szlakiem Tadeusza Kościuszki po Kielcach”, zorganizowany przez Panią Renatę Maksymiuk.
- I miejsce: Damian Kulik – ucz. kl. V b
- II miejsce: Damian Ogonowski – ucz. kl. VI a, Wiktor Kuśmierczyk – ucz. kl. V b
- III miejsce: Cyprain Lech – ucz. kl. V b

 

V. Szkolny historyczny konkurs na wykonanie albumu: „Najciekawsze zabytki w naszym kieleckim regionie”, zorganizowany przez Panią Renatę Maksymiuk:
- I miejsce Paweł Antonkiewicz – ucz. kl. V b
- II miejsce Aleksandra Ogonowska – ucz. kl. V b
- III miejsce Aleksandra Wolska – ucz. kl. V d

 

VI. Szkolny konkurs plastyczny pt.” Szkolna pigułka humoru”, zorganizowany przez: Monikę Łodej i Annę Trelę:
- I miejsce – Aleksandra Ogonowska – ucz. kl. V b
- II miejsce – Marta Krassowska – ucz. kl. V d
- III miejsce – Damian Ogonowski – ucz. kl. VI a

Wyróżnieni uczniowie: Małgorzata Kobiałka – ucz. kl. V b, Adrianna Szafarczyk – ucz. kl. VI c, Izabela Ramska – ucz. kl. VI a, Karol Chrząszcz – ucz. kl. VI c

 

VII. Odbył się również konkurs recytatorski z języka rosyjskiego : „Poezja i proza na wschód od Bugu”, który przeprowadziły Panie: Ewa Sabatowska i Joanna Januchta-Szyszka.:
Wyróżniono 10 uczniów:
- I miejsce – Piotr Misztal – ucz. kl. VI a
- II miejsce – Aleksandra Cedro – ucz. kl. VI c
- III miejsce – Justyna Wiszniewa – ucz. kl. VI c
- IV miejsce – Damian Ogonowski – ucz. kl. VI a
- Bartłomiej Stąpór, Iwona Rudnicka, Alan Jaworski, Radosław Barczyk, Damian Kulik, Katarzyna Choromańska

 

VIII. W marcu odbył się również konkurs na szaloną fryzurę, pod hasłem: ”Jesteśmy tacy, jak wyglądamy”, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Był to rzeczywiście szalony dzień w szkole, gdyż chętnych uczniów, którzy chcieli zaprezentować swoją fryzurę było wielu:
- I miejsce – Angelika Zwierzchowska – ucz. kl. 4a, Paulina Wydrych – ucz. kl. VI c
- II miejsce – Emilia Kwiatkowska – ucz. kl. 5 d, Filip Starz – ucz. kl. 5 d, Kinga Stąpór – ucz. kl. VI a,
- III miejsce – Dawid Czechowicz – ucz. kl. V b, Michał Patrzałek – ucz. kl. VI a

 

IX. W marcu odbyły się eliminacje do głównego konkursu tanecznego pt. „Mini Playback Show”:
W kategorii solistek:
- I miejsce – Aleksandra Cedro – ucz. kl. VI c
- II miejsce – Mariola Przybylska – ucz. kl. V d
- III miejsce – Natalia Furmańczyk – ucz. kl. V d
W kategorii zespołowej:
- I miejsce Aleksandra Cedro, Anna Dudek, Małgorzata Stąpór – ucz. kl. VI c

Wszystkich nagrodzonych w konkursie tanecznym, oraz innych chętnych uczniów Koalicja Osiedlowa Bezpieczne Sandomierskie zaprasza do udziału w festynie, który odbędzie się 3 czerwca w godzinach 11.00 – 14.00 między blokami przy ulicy Romualda 2 i 4. Oprócz umiejętności tanecznych można również zaprezentować swoje ulubione zwierzę.

 

X. W kwietniu odbył się konkurs recytatorski pt. ”Tadeusz Kościuszko – wielki Polak”.

Miejsca zajęli:
- I miejsce – Aleksandra Cedro – ucz. kl. VI c
- II miejsce: - Damian Ogonowski – ucz. kl. VI a, Alan Jaworski – ucz. kl. VI b

Wyróżnienia otrzymali: Łukasz Niedziela, Patrycja Wrzosek, Karina Bębenek

 

Pani Ewa Sabatowska i Joanna Januchta-Szyszka witają wszystkich uczestników konkursu

Uczestnicy konkursu z klasy VI a wraz z opiekunką mgr Ewą Sabatowską

Pani Joanna Januchta-Szyszka wraz ze swoimi podopiecznymi z klasy VIa

Oto Kopiec Kościuszki - tak mówią uczniowie

Przedstawiamy wydarzenia w szkole

 

 

 

FrontPage image

webmaster :
Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 27.09.2006
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group

Kliknij  baner i zobacz
nasze statystyki


Licznik trafień