Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Redakcja

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...
Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki


Apel Samorządu Uczniowskiego

 

Dnia 30 września odbył się apel szkolny dla klas IV- VI, na którym przedstawiono najważniejsze założenia w planie pracy Samorządu Uczniowskiego. Na początku tego spotkania uczniowie z klasy Va zaprezentowali krótki program artystyczny pt. ”Idzie jesień”, przygotowany przez Panią Halinę Niesiobędzką. Potem przewodnicząca Paulia Piotrowska ogłosiła udział szkoły w akcjach charytatywnych. I tak w miesiącu październiku zostaną przeprowadzone dwie akcje: KOCHAM I SZANUJĘ ZWIERZĘTA oraz GÓRA GROSZA. W styczniu SU podejmie akcję WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Będzie przeprowadzana zbiórka darów dla dzieci z DOMU MAŁEGO DZIECKA. Już we wrześniu odbyła się akcja sprzątania świata pt. „Clean up the world”, w której wzięły udział liczne klasy.

Postanowiono, że zostanie wprowadzony tak zwany szczęśliwy numerek. Codziennie rano zostanie wylosowany jeden z numerków i powieszony na tablicy Samorządu Uczniowskiego. Jeśli uczeń będzie zapisany w dzienniku pod wylosowanym numerem nie może być pytany i co najważniejsze nie może otrzymać oceny niedostatecznej. Oczywiście tylko ten szczęśliwy numerek będzie w danym dniu uprzywilejowany, pozostali muszą się uczyć i wywiązywać z powierzonych zadań. Mamy nadzieję, że to spodoba się wszystkim uczniom.

Przypomniano także o dalszym pielęgnowaniu skrzynek z kwiatami. Byłe klasy czwarte i piąte mają te same skrzynki co w ubiegłym roku. Obecne klasy czwarte mają skrzynki klas szóstych z zeszłego roku. Jednocześnie ogłoszono konkurs na najładniejszą skrzyneczkę kwiatową. W czerwcu będzie rozstrzygnięcie tego konkursu w myśl hasła: „Chcemy aby nasza szkoła wyglądała ładnie i zielono”.

Tablica Samorządu Uczniowskiego będzie zagospodarowywana przez poszczególne klasy w następujących miesiącach:

Październik – klasa 6c
Listopad – klasa 6b
Grudzień – klasa 6a
Styczeń – klasa 5c
Luty – klasa 5b
Marzec – klasa 5a
Kwiecień – klasa 4c i 4d
Maj – klasa 4b
Czerwiec – klasa 4a

Ustalono, że należy nadal kontynuować zadania „Klasy Gospodarza”, czyli dyżurnych z danej klasy.
Oto regulamin KLASY GOSPODARZA:

Regulamin „Klasy Gospodarza”

1. Wyznaczona klasa dyżuruje przez cały tydzień,
2. Wychowawca klasy wybiera po 4 uczniów odpowiedzialnych (2 dziewczynki i 2 chłopców), którzy będą dyżurować w danym dniu,
3. Każdy dyżurny uczeń musi mieć identyfikator z wypisanym imieniem, nazwiskiem, klasą i wychowawcą,
4. W tygodniu, w którym dyżuruje klasa nie może być całogodzinnych sprawdzianów,
5. Uczniowie dyżurujący nie są jednak zwolnieni z odrabiania prac domowych i przygotowaniu do zajęć lekcyjnych
6. Wyznaczeni dyżurni mogą wyjść z zajęć na 5 minut przed przerwą i spóźnić się na następną godzinę 5 minut.
7. Lista dyżurujących uczniów jest wpisana do dziennika zajęć w notatkach do dyspozycji wychowawcy,
8. Dyżurni wykonują swoje zajęcia podczas pobytu w szkole według planu zajęć. (jeśli klasa ma zajęcia rano dyżur rozpoczyna się od godz. 7:15, a kończy się 15 minut po skończonych zajęciach)
9. Pracę dyżurnych będzie oceniać Komisja w składzie: Pani Stanisława Tutaj, Pani Celina Sadłos, Barbara Ozimirska lub Anna Trela, nauczyciele pełniący dyżur na korytarzu, przewodnicząca SU i zastępcy,
10. Wszystkie wykonane czynności wpisują do zeszytu, a następnie pokazują osobie z Komisji oceniającej ich prace.
11. Do podstawowych obowiązków dyżurnych należy:
a.) Dbać o czystość i porządek w czasie przerwy na korytarzach i w ubikacjach
b.) Pilnować aby uczniowie nie biegali po korytarzach i nie siadali na parapetach (można ich zająć grą, zabawą, opowiadaniem, pomocą w zrozumieniu treści lekcji...)
c.) Sprawdzać, czy uczniowie zmieniają obuwie
d.) Przypilnować, aby uczniowie nie bili się i rozpychali przy szatni
e.) Dbać o porządek wokół szkoły (zbierać papierki, dbać o ogródek przy szkole)
f.) Pomagać nauczycielom oraz paniom sprzątaczkom (wykonywać ich prośby)
g.) Zgłaszać wszelkie zauważone incydenty do nauczyciela dyżurującego
12. Jeśli dyżurni nie będą wywiązywać się z obowiązków, wychowawca klasy i samorząd klasowy może wyznaczyć innych uczniów.
13. Po skończonych zajęciach uczniowie zostają jeszcze w szkole około 15 minut i zapisują czynności z odbytego dyżuru.
14. W czerwcu Komisja i SU oceni pracę klas dyżurujących i nagrodzi najlepsze klasy.

Regulamin będzie przedstawiony wychowawcom klas i omówiony dokładnie na godzinach wychowawczych.

Na koniec apelu głos zabrała Pani Dyrektor Urszula Jaromin, która zwróciła szczególną uwagę na zachowanie uczniów podczas przerw i zajęć lekcyjnych.

Mamy nadzieję, że każdy z Was wypełni obowiązki dyżurnego w naszej szkole. Pamiętajmy, że jesteśmy współgospodarzami naszego drugiego domu, jakim jest szkoła.

A oto kilka zdjęć z tego spotkania:


 

FrontPage image

webmaster :
Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 27.09.2006
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group

Kliknij  baner i zobacz
nasze statystyki


Licznik trafień