Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Redakcja

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...
Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki


Tlenki

 

Są to związki pierwiastków z tlenem, o wzorze ogólnym EnOm, gdzie E oznacza dowolny pierwiastek.

Otrzymywanie
Do najważniejszych sposobów otrzymywania tlenków należą:

 1. bezpośrednia reakcja pierwiastka z tlenem, np: S+O2=SO2,
 2. utlenianie tlenków, np: 2SO2+O2=2SO3,
 3. redukcja tlenków, np: CO2+C=2CO,
 4. rozkład termiczny soli lub wodorotlenków, np: CaCO3=CaO+CO2, Cu(OH)2 = CuO+H2O.

Właściwości fizyczne
Tlenki metali są zwykle ciałami stałymi o dość dużej gęstości i wysokich temperaturach topnienia (500-3000°C). W wodzie nie rozpuszczają się: jedynie tlenki litowców i berylowców reagują chemicznie z wodą. Tlenki niemetali to najczęściej gazy
(CO, CO2, SO2, SO3, NO, NO2), rzadko ciała stałe (SiO2, P2O5).

Właściwości chemiczne
Charakterystyka chemiczna tlenków uwzględnia ich zachowanie względem kwasów, zasad i wody. Można je podzielić na cztery grupy:

 1. Tlenki zasadowe,
  czyli tlenki reagujące z kwasami, przy czym powstają sole np.
  CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O, tlenki te są tlenkami metali, co nie oznacza bynajmniej, że każdy tlenek metalu jest zasadowy, np. niezasadowymi tlenkami metali są CrO3, Mn2O7. Tlenki metali grup IA i IIA, zwane również bezwodnikami zasadowymi, reagują z wodą tworząc wodorotlenki
  o charakterze zasadowym, np.: Na2O + H2O = 2NaOH, natomiast zasadowe tlenki metali pozostałych grup na ogół nie reagują z wodą
  (np.: CrO, MnO). Tlenki zasadowe nie reagują z zasadami.
   

 2. Tlenki kwasowe,
  czyli tlenki reagujące z zasadami z utworzeniem soli, np.:
  SO3 + 2NaOH = Na2SO4+ H2O. Tlenki te, zwane bezwodnikami kwasowymi, reagują z wodą tworząc kwasy tlenowe, np.: SO3 + H2O = H2SO4.
  Nie jest to reguła, np. SiO2 nie reaguje z wodą. Tlenki kwasowe reagują
  z tlenkami zasadowymi tworząc sole, np.: CaO + CO2 = CaCO3.
  Tlenki te nie reagują z kwasami. Tlenki kwasowe są na ogół tlenkami niemetali, ale należą do nich również tlenki metali na wyższym stopniu utlenienia, np.: CrO3, Mn2O7.
   
 3. Tlenki amfoteryczne,
  czyli tlenki reagujące zarówno z kwasami jak i z zasadami, z utworzeniem soli: ZnO + H2SO4 = ZnSO + H2O, czyli ZnO + 2H+ = Zn2+ + H2O,
  ZnO + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2O, czyli ZnO + 2OH- = ZnO22- + H2O
  przy czym sól powstająca w reakcji z kwasem zawiera resztę kwasową tego kwasu (pierwiastek tworzący tlenek przechodzi w kation), a sól tworząca się w reakcji z zasadą zawiera w reszcie kwasowej atom pierwiastka tworzącego tlenek amfoteryczny (Zn tworzy anion cynkanowy ZnO22-). Tlenki amfoteryczne na ogół nie reagują z wodą.
   

 4. Tlenki obojętne,
  czyli nie reagujące ani z kwasami, ani z zasadami (np. CO, NO). Mogą one rozpuszczać się w wodzie na zasadzie rozpuszczalności fizycznej (wymieszania), ale nie reagują z wodą, nie są bezwodnikami kwasowymi ani zasadowymi.

Podział tlenków
Oprócz spotykanego najczęściej i opisanego wyżej podziału na tlenki zasadowe, kwasowe, amfoteryczne i obojętne, tlenki dzieli się też na tlenki metali i tlenki niemetali. Podział ten można rozszerzyć dzieląc każdą z tych grup na tlenki zasadowe, kwasowe, amfoteryczne i obojętne z tym, że nie są znane obojętne tlenki metali i zasadowe tlenki niemetali.

 

 

FrontPage image

webmaster :
Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 27.09.2006
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group

Kliknij  baner i zobacz
nasze statystyki


Licznik trafień