Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Przetargi

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...

Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Kółka zainteresowań

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Rekrutacja do naszej szkoły

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki

 

III Spotkanie Kieleckich Gimnazjalistów

 

19 listopada w,  na podsumowanie Tygodnia Życzliwości odbyło się III Spotkanie Kieleckich Gimnazjalistów pod hasłem „W demokratycznej szkole konflikty rozwiązywane są bez użycia przemocy”.

Program spotkania przebiegał według planu:

·       Analiza działań realizowanych w ramach projektu Akademia Przedsiębiorczego Obywatela, wręczenie certyfikatów,

·       Podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Literackiego,

·       Sąd na agresją i przemocą (inscenizacja przygotowana przez uczniów),

·       Dyskusja, wnioski, rekomendacje, podsumowanie spotkania,

 

Tegoroczne spotkanie zorganizowano dzięki współfinansowaniu projektu „Akademia Przedsiębiorczego Obywatela” przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach hasła „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W spotkaniu udział wzięli:

 

Kuratorium Oświaty

   

 

Lucjan Pietrzczyk

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

 

 

Policja

podinspektor

Bożena Bielaszka

 

Komenda wojewódzka Policji

 

 

 

podinsp. Robert Dziewięcki

Komendant

Komisariatu nr 4

 

asp.szt. Jarosław Jedynak

Komisariat nr 4

 

aspirant sztabowy

Piotr Łużniak

Komisariat n 4

 

 

 

 

 

Klub „Słoneczko”

Bożena Pawłowska

pracownik

 

 

Koalicja „Bezpieczne Sandomierskie”

Barbara Maludzińska

Koordynator grupy,  członek Rady Osiedla

 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Krystyna Grudzińska

Koordynator Projektu APO

 

Media

Polskie Radio Kielce

red. Stanisław Blinstrub

 

Rada Rodziców

Krystyna Wojciechowska

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

SZKOŁY GIMNAZJALNE

 

 

 

 

Nr 1 

 

Nr 3

 

Nr 4

 

Nr 5

 

Nr 9

 

Nr 12

 

Nr 13

 

Nr 14

 

Nr 16

 

Nr 23

 

 Nr 26

 

 

 

Zaproszeni goście oraz przedstawiciele z poszczególnych klas obejrzeli inscenizację sądu nad AGRESJĄ I PRZEMOCĄ wobec dzieci i młodzieży. Po przeprowadzonej analizie ZA i PRZECIW zjawiskom przemocy w szkole i środowisku rodzinnymi osiedlowym, wspólnie ustalono,  że tylko wspólna praca i podejmowane działania mogą przynieść oczekiwane skutki w postaci wyeliminowania patologii ze szkół, domów rodzinnych i ulic.

W przedstawieniu udział wzięła absolwentka naszej szkoły Dominika Duda, która śpiewała bardzo wzruszające piosenki: "Co chcemy", "List do Boga", "Tato nie pij".

 

Ogłoszono wyniki konkursu literackiego:

Wyniki międzyszkolnego konkursu literackiego "Przeciw przemocy i agresji w szkole". I miejsce zajęły uczennice Gimnazjum nr 16 - Agnieszka Sękalska i Daria Sobura, II miejsce - uczennica Gimnazjum nr 6, Wiktoria Winiarczyk z kl. II c, III miejsce - uczennica Gimnazjum nr 6, Dominika Bujak z kl. III c.

 

 

Na zakończenie spotkania podsumowano, że dzieci uczą się tego, czego doświadczają i tak:

1.    Dziecko krytykowane uczy się potępiać.

2.    Dziecko otoczone wrogością uczy się agresji.

3.    Dziecko żyjące w strachu uczy się lękliwości.

4.    Dziecko doświadczające litości uczy się rozczulać się nad sobą.

5.    Dziecko otoczone zazdrością uczy się zawiści.

6.    Dziecko zawstydzane uczy się poczucia winy.

 

A psychologowie twierdzą, że:

1.      Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.

2.      Dziecko otoczone wyrozumiałością uczy się cierpliwości.

3.      Dziecko chwalone uczy się wdzięczności.

4.      Dziecko akceptowane uczy się kochać.

5.      Dziecko otoczone aprobatą uczy się lubić siebie.

6.      Dziecko darzone uznaniem uczy się, że dobrze mieć cel.

7.      Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić, uczy się hojności.

8.      Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy i sprawiedliwości.

9.      Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufności.

10.   Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się radości życia.

 

    Spotkanie z kieleckimi gimnazjalistami zostało przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem opiekunek SU: Grażyny Błońskiej-Ćwięk, Moniki Łodej, Marzeny Bieniek, Elżbiety Borowskiej oraz Barbary Ozimirskiej. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany, między innymi przez uczniów naszej szkoły i firmę cateringową.

 

Jak było? Zobaczcie....

 

 

 

 

FrontPage image

Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 12.12.2009
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group