Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Przetargi

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...

Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Kółka zainteresowań

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki

 

DEBATA OKSFORDZKA - " KIELECKIE SZKOŁY SĄ BEZPIECZNE I PRZYJAZNE UCZNIOM"

    Dnia 21 listopada 2008 roku, na podsumowanie Tygodnia Życzliwości obchodzonego cyklicznie w naszej szkole, odbyło się II spotkanie kieleckich gimnazjalistów. Jest to kontynuacja spotkań uczniowskich z cyklu działań „Ku lepszej szkole…”

W bieżącym roku zorganizowana została debata oksfordzka, pt. Kieleckie szkoły są bezpieczne i przyjazne uczniom.

 

W zaproszeniach wysłanych do poszczególnych placówek podane zostały następujące tezy:

1.    Imprezy integracyjne w szkole zapobiegają agresywnym zachowaniem ze strony rówieśników i starszych uczniów.

2.    Młodzież jest doskonałym mediatorem w sprawach spornych w szkole.

3.    Nauczyciele robią bardzo dużo, by przeciwdziałać przemocy i agresji w szkole.

4.    Szkoły stosują różne formy walki z agresją i przemocą.

5.    W szkole wszyscy czują się bezpiecznie.

6.    Przyjazna szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów, rodziców i przedstawicieli środowisk lokalnych,  organizuje  zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne adresowane do szerokiej grupy uczniów (zdolnych, uczniów przejawiających trudności w nauce, sprawiających problemy wychowawcze).

    W debacie organizatorzy pozwolili na pewne odstępstwa od sztywnej formuły oksfordzkiej, nie określili z góry składu ilościowego żadnej z grup debatujących, nie wprowadzili również  dyscypliny czasowej i zezwolili na przygotowanie wystąpień popartych np. prezentacją multimedialną dotyczącą własnej placówki i działań w niej organizowanych.

Zainteresowanie dyskusją było ogromne, dlatego obie grupy „za” i „przeciw” były bardzo liczne, a dyskusja gorąca i rzeczowa. Uczniowie doskonale radzili sobie z argumentami i ich uzasadnieniem. Głos zabierali również uczniowie – publiczność debaty oraz zaproszeni goście.  

    Spotkanie zakończyło głosowanie wśród wszystkich uczestników debaty. Odbyło  się podobnie,  jak w debatach prowadzonych w Oxford Union Society, uczestnicy wyrażali swoje zdanie wrzucając głos do urny z napisem „tak” lub „nie”. Wyniki głosowania Tak – 76 głosów, Nie – 34 głosy.

 Po słodkiej przerwie dyskusji prowadzonej w kuluarach podsumowano debatę, ogłoszono wyniki, a wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty uczestnictwa i podziękowania. Spotkanie zakończyła część artystyczna „Być człowiekiem…”

 

Obecni na debacie goście:

1.    Dyrektor Wydziału Wychowania Przedszkolnego, Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego – p. Norbert Krzystanek

2.    Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej –  podkomisarz Bożena Bielaszka

3.    Funkcjonariusze Policji Komisariatu nr 4

à      dzielnicowy Jedynak

à      

4.    Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Krystyna Wojciechowska

5.    Przewodnicząca Koalicji Bezpieczne Sandomierskie – p. Barbara Maludzińska

6.    Kierownik Osiedlowego Klubu „Słoneczko” – p. Elżbieta Sorbian

7.    Pracownicy Klubu „Słoneczko” – p. Bożena Pawłowska, p. Ewa Wójcik

 

Szkoły uczestniczące w debacie:

 1.    Gimnazjum nr 4

2.    Gimnazjum nr 5

3.    Gimnazjum nr 6

4.    Gimnazjum nr 7

5.    Gimnazjum nr 9

6.    Gimnazjum nr 10

7.    Gimnazjum nr 12

8.    Gimnazjum nr 23

 

Refleksje organizatorów

 • Mamy satysfakcję, że cała impreza przebiegła zgodnie z założeniami

 • Wyniki glosowania dowodzą, że mamy wiele do zrobienia

 • Wspólnie udaje się zrobić wiele

 • Nasza młodzież potrafi mówić, dyskutować i uzasadniać swoje opinie

 • Młodzież jest doskonałym obserwatorem naszych poczynań i potrafi wyciągać rzeczowe wnioski

 • Doświadczenia debaty można wykorzystać na godzinach do dyspozycji wychowawcy

 • Należy podkreślić zaangażowanie samej młodzieży w przygotowanie imprezy

Organizatorzy:

 • mgr Grażyna Błońska – Ćwięk – nauczyciel języka polskiego, koordynator ds. bezpieczeństwa

 • mgr Małgorzata Świtalska  -      pedagog szkolny, koordynator ds. bezpieczeństwa

 • mgr Monika Łodej                   -       nauczyciel języka polskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego

 • mgr Marzena Bieniek            -       nauczyciel muzyki, opiekun Samorządu Uczniowskiego

 • mgr Barbara Ozimirska      -        nauczyciel informatyki,   opiekun Samorządu Uczniowskiego

 • mgr Elżbieta Borowska      -        nauczyciel biblioteki, opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Jak było? Zobaczcie:

 

 

FrontPage image

Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 26.11.2008
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group