Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Przetargi

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...

Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Kółka zainteresowań

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki

 

Bezpieczne przejście”

Taki tytuł miał projekt opracowany przez uczniów z naszego gimnazjum pod kierunkiem mgr Grażyny Błońskiej-Ćwięk w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod hasłem; JESTEM I DZIAŁAM. Projekt miał za zadanie umożliwić uczniom zdobycie rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze edukacji obywatelskiej. Celem głównym programu jest rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów poprzez:

- kształtowanie umiejętności i postaw obywatelskich uczniów oraz poszerzanie ich wiedzy na temat demokracji, państwa i społeczeństwa obywatelskiego,

- rozwijanie aktywności wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza z terenów wiejskich, w ramach zajęć pozalekcyjnych - inicjowanie projektów uczniowskich dotyczących problemów gminy,

- budzenie zainteresowania wydarzeniami publicznymi,

- budowanie więzi ze społecznością lokalną, władzami samorządowymi a także stowarzyszeniami i innymi instytucjami społeczeństwa obywatelskiego,

- kształtowanie postaw obywatelskich w środowisku lokalnym,

- budowanie w młodych ludziach postawy zaangażowania w lokalne działania  i wiary we własne siły,

- przybliżenie edukacji szkolnej do środowiska lokalnego i życia publicznego,

- budowanie wśród młodzieży poczucia patriotyzmu lokalnego.

 Na hasło  „Jestem i działam”  odpowiedziało kilkanaście osób ze szkoły. Część osób zajęła się badaniem natężenia ruchu drogowego na ulicy przy naszej szkole, która jest bardzo ruchliwa. Wykonywano również wiele zdjęć o różnych porach dnia celem pokazania jak niebezpiecznie jest przechodzić przez ulicę. Z Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach zdobyli profesjonalne karty mierzenia natężenia ruchu drogowego, a badania prowadzili od 29 października do 23 listopada o różnych porach dnia (jednorazowo czas badania wynosił 15 minut). Wspólnie z głównym koordynatorem, panią Błońską uczniowie opracowali petycje do Prezydenta Miasta Kielc oraz do radnych, w której napisali między innymi: „Rozumiemy, że ze względu na komunikację miejską nie można tam zainstalować progów zwalniających, jednak opcją byłyby  światła wzbudzane przyciskiem (nie zmieniałyby się bez potrzeby, gdyby nie było pieszych). Chcielibyśmy także ustawienia na chodniku rozdzielającym jezdnie balustrad zwalniających, co ograniczyłoby próby przebiegania obu jedni między samochodami.” Pełną dokumentację wraz z petycją wręczono radnemu Jarosławowi Machnickiemu na szkolnym spotkaniu. Projekt wraz prezentacją multimedialną przedstawiła Agnieszka Piotrowicz na podsumowaniu projektów 6 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury.

Oto prezentacja "Bezpieczne przejście" (wykonała Pani mgr Grażyna Błońska-Ćwięk)

FrontPage image

Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 11.12.2007
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group