Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Przetargi

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...

Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Kółka zainteresowań

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki

 

SZKOLNA GIEŁDA TURYSTYCZNA

Szkolny Klub Europejski wraz z opiekunem panem Mirosławem Waldonem wziął udział w prezentacji regionu świętokrzyskiego i miasta Kielce w targach turystycznych zorganizowanych w Wojewódzkim Domu Kultury pod nazwą „ Przygoda”. Byliśmy jedyną szkołą gimnazjalną z  Kielc, która pokazała najważniejsze walory turystyczne miasta i województwa.  W trakcie imprezy udzieliliśmy krótkiego wywiadu dla Polskiego Radia.

 Giełda Turystyczna „PRZYGODA” to swoiste targi turystyczne i festiwal kultur w wykonaniu dzieci i młodzieży. W trakcie „Przygody” uczniowie prezentują swoją miejscowość, gminę lub wybrany kraj, oddziaływując na zmysły u odwiedzających. A wszystko to ma charakter konkursowy i koncentruje się wokół dwóch motywów: „Regiony Polski” oraz „Kraje świata”.

Cały program edukacyjny składa się z dwóch etapów: eliminacje regionalne i wybór zespołów do konkursów organizowane są w poszczególnych województwach w marcu i kwietniu każdego roku, natomiast ogólnopolski finał odbywa się w czerwcu, w Szczecinie, w salach Zamku Książąt Pomorskich.

„Przygoda” realizuje cele skupione w trzech sferach aktywności człowieka:

edukacja, twórczość i przedsiębiorczość

 „Świat w zmysłach” polega na prezentacji wybranego kraju, jego specyfiki
i zwyczajów przez oddziaływanie na zmysły widzów. Fantazyjnie ubrani uczniowie zapraszają do degustacji narodowej kuchni, tańca, śpiewu. Prześcigają się w „chwytach marketingowych”, aby tylko przyciągnąć odwiedzających do swojego stoiska. Przedstawiając kraje świata i przekazując ich dorobek kulturowy, łatwiej odnajdują siebie i swój region na tle kultury światowej.

W konkursie oceniane są poszczególne stoiska wystawiennicze, a jury szczególną uwagę zwraca na wykorzystanie takich efektów, jakie daje obraz (pobudzenie zmysłu wzroku), czucie (pobudzenie zmysłu smaku i zapachu) i słowo (przekaz informacji krajoznawczych).

Żywioły kultur sprowadzają się do prezentacji artystycznej na scenie, wyrażanej poprzez muzykę, taniec i słowo. Zadaniem uczestników jest ukazanie specyfiki kulturowej wybranego kraju i nadanie temu formy teatralnego spektaklu.

Języki świata, z kolei ten konkurs polega na recytacji wierszy w wybranym języku, a jego celem jest przede wszystkim motywacja do nauki języków obcych, z jednoczesnym uświadomieniem wartości, jaką niesie ze sobą możliwość komunikowania się w rozmaitych językach. W tym wypadku premiowane są akcenty pobudzające zmysł słuchu i wzroku.

Konkurs „Języki świata” stanowi istotne uzupełnienie całego modułu „Kraje świata”, wprowadza bowiem do „Przygody” wielojęzyczny gwar i poczucie tworzonej wielokulturowości.

Regiony Polski

Realizując ten motyw „Przygody” uczniowie prezentują swoją miejscowość, w wybranej przez siebie treści i formie aktywności, a także ekspresji.

Konkurs „Region w zmysłach” dotyczy prezentacji własnego regionu, miejscowości, gminy, powiatu w formie stoiska wystawienniczego.

Zwykle młodzież entuzjastycznie zachęca do odwiedzenia swojej miejscowości, gminy, pokazując jej atrakcje w oryginalny, ciekawy sposób. W równym stopniu odnosi się to np. do dekoracji, regionalnych strojów czy przysmaków kuchni. Często zauważyć można, jak inspirowani chęcią pokazania swojej małej ojczyzny z jak najlepszej strony, „pobudzeni patriotycznie”, tworzą zupełnie nowe produkty turystyczne, bądź odnajdują i przypominają te prawie zapomniane.

 „Przygodowy” charakter imprezy, przepełnionej muzyką, tańcem i niepowtarzalną, żywą scenografią to skuteczna nauka podstaw marketingu, wyzwalania twórczej przedsiębiorczości i umiejętności materializowania najbardziej nawet oryginalnych pomysłów.

Uczniowie, przygotowując się do kolejnych prezentacji, poznają kulturę, folklor, pieśni, stroje, zwyczaje, kuchnie, język danego regionu czy kraju. Nie mówiąc już o jego specyfice, ukształtowaniu geograficznym i cywilizacyjnym, zawiłościach historii, atrakcjach przyrodniczych... Czyli w krótkim czasie osiągają to, co często nie jest możliwe do osiągnięcia w ciągu kilka miesięcy tradycyjnej nauki szkolnej...

A towarzysząca tej imprezie edukacyjnej radość tworzenia, poznawania i działania sprzyja nawiązywaniu kontaktu między uczniami, szkołami i regionami, sprzyja wymianie doświadczeń i wspólnemu tworzeniu świata „Przygody”.

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Region w zmysłach” , w którym zajęliśmy V miejsce.

 

FrontPage image

Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 14.05.2007
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group