Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Przetargi

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...

Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Kółka zainteresowań

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki

 

Egzamin dla uczniów III klasy gimnazjum

W dniach 22 i 23 kwietnia odbył się egzamin gimnazjalny dla trzecioklasistów. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 115 gimnazjalistów.

Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest, bowiem jednym z warunków jej ukończenia. Jeżeli jakiś uczeń (słuchacz) nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym. Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać. Liczba punktów uzyskana na tym sprawdzianie wiadomości, nie ma wpływu na ukończenie szkoły; nawet wówczas, gdy wynik będzie zerowy, gimnazjalista ukończy szkołę (pod warunkiem, że w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyska oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej). Wynik egzaminu gimnazjalnego ma znaczenie zarówno informacyjne, jak i selekcyjne. Jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.

Każdy chce dostać się do wymarzonej szkoły, która ma swoje tzw. progi punktowe.  

Jeśli uczeń lub uczennica zostaną laureatami konkursów przedmiotowych, które podlegają zwolnieniu z egzaminu, to automatycznie nie zdają tej części egzaminu, z której wcześniej zdawali na konkursie przedmiotowym. W naszej szkole w tym roku szkolnym takich uczniów było dwoje, którzy nie zdawali części matematyczno-przyrodniczej

Olga Żak – ucz. kl. III d - laureatka VI Konkursu Fizycznego (opiekunka mgr Monika Broth), finalistka V konkursu Matematycznego pt. „Gimnazjalny Mistrz Rozwiązywania Problemów Matematycznych” oraz została Gimnazjalnym Arcymistrzem Rachunków w roku 2007/2008. (opiekun mgr Barbara Michta)

Marcin Majkowski – laureat V Konkursu Chemicznego (opiekunka mgr Ewa Michalczyk) oraz zdobył wyróżnienie w konkursie na Gimnazjalnego Arcymistrza Rachunków w roku 2007/2008 (opiekunka mgr Barbara Michta)

Mamy również dwie laureatki z języków obcych. Co prawda konkursy z tych przedmiotów nie podlegają zwolnieniu z jakiejkolwiek części egzaminu, ale przyczyniają się do zdobycia dodatkowych punktów przy kwalifikacji do nowej szkoły.

 Laureatkami są:

Anna Domagałaucz. kl. III d - laureatka VI konkursu Języka Angielskiego (opiekunka mgr Elwira Jama), finalistka V Konkursu Języka Polskiego (opiekunka mgr Monika Łodej)

Anna Tomaszczykucz. kl. III c - laureatka V Konkursu Języka Rosyjskiego w roku szkolnym 2006/2007 (opiekunki: mgr Wiesława Wodzicka-Wielowiejska i mgr Aleksandra Osika)

 

Oto nasi najlepsi:                         Serdecznie im GRATULUJEMY !!!

Olga Żak - ucz. kl. III d - opiekunka mgr Monika Broth

Marcin Majkowski - ucz. kl. IIId - opiekunka mgr Ewa Michalczyk

Anna Domagała - ucz. kl. IIId - opiekunka mgr Elwira Jama

Tegoroczni Laureaci wraz z opiekunkami

Gratulujemy im wspaniałego sukcesu

Anna Tomaszczyk - ucz. kl. IIIc - opiekunki:mgr Wiesława Wodzicka Wielowiejska oraz mgr Aleksandra Osika

Przez dwa dni nasi trzecioklasiści zmagali się z trudami egzaminu z części humanistycznej i matematyczno–przyrodniczej. W naszej szkole egzamin przebiegał zgodnie z przyjętymi procedurami w ośmiu salach.  Sale zostały „oczyszczone” ze wszystkich pomocy naukowych, które mogłyby pomóc w egzaminie. Zdający egzamin wchodzili do sal za okazaniem dowodu tożsamości. Zestawy egzaminacyjne były sprawdzane komisyjnie przez wybrane osoby.  Od samego rana widać było ogromne emocje związane z egzaminem, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli.  Egzamin ten sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy.

Zdawany jest w dwóch częściach: - pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą i medialną, europejską, kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej;

- druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, europejską, obronę cywilną;

Ze wstępnych rozmów przeprowadzonych tuż po egzaminie nasi koledzy byli bardziej zadowoleni z części matematyczno-przyrodniczej. Z części humanistycznej, zdających zaskoczył temat wypracowania do wskazanych lektur, których nie uwzględniano podczas przygotowania do egzaminu. Co do ostatecznej ilości zdobytych punktów należy poczekać aż do czerwca. Dla pechowców pozostało jedynie „walczyć’ o jak najlepsze oceny na świadectwie.

Zobaczcie jakie były emocje i jak wyglądaliście:

 

FrontPage image

Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 23.04.2008
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group