Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Redakcja

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...
Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki


Egzaminy próbne klas VI

 

Do egzaminu próbnego przystąpiło 97 uczniów, co stanowi 100% wszystkich szóstoklasistów. Sprawdzian miał charakter ponadprzedmiotowy i badał następujące czynności ucznia: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Test zawierał 26 zadań (20 zadań zamkniętych i 6 otwartych), za rozwiązanie których uczeń mógł otrzymać 40 punktów. Średnia ilość uzyskanych punktów przez szóstoklasistę naszej szkoły wyniosła 27,2 pkt, czyli 68% wszystkich punktów.

Najlepiej sprawdzian napisała klasa VI „b” uzyskując średnią – 28,8pkt (72%) przy średniej klasy na I semestr 3, ; następnie klasa VI „a”- 28,6 pkt (71 %), przy średniej klasy 4,18, a najsłabiej klasa VI „c”- 24,2 pkt (60 %) przy średniej 3,54.

Do uczniów którzy napisali najlepiej próbny sprawdzian należą :

Izabela Drogosz VI „c” – 38 pkt (95 %), ze średnią ocen na I semestr 4,44;
Aleksandra Samczyńska VI „a” – 36 pkt (90%), ze średnią ocen 3,78;
Karolina Wałcerz VI „a” – 36 pkt (90%), ze średnią 4,44;
Michał Mroziński VI „a” – 35 pkt (87%), ze średnią ocen 4,89;
Michał Chmielewski VI „b” - 35 pkt (87%), ze średnią 4,0;
oraz Sylwia Szczygieł VI „b” – 35 pkt (87%), ze średnią 4,22.

Zatem najlepsze wyniki na sprawdzianie uzyskały nie te dzieci które miały najwyższe średnie za I półrocze, lecz uczniowie ze średnimi ok. 4,0.

Najniższą ilość punktów na sprawdzianie uzyskali :

Damian Smiglarski VI „c” – 10 pkt (25%), ze średnią ocen na I semestr 2,89;
Katarzyna Grad VI „b” – 13 pkt (32%), ze średnią ocen 3,78;
Damian Luba VI „c” – 13 pkt (32%), ze średnią ocen 3,22;
Paulina Bujak VI „c” – 14 pkt (35%), ze średnią 3,0;
oraz Maciej Pięta VI „c” – 14 pkt (35%), ze średnią 2,33.

Potwierdza to fakt, że uczniowie z niskimi średnimi osiągnęli słabe noty na egzaminie próbnym.

Poniżej 50 % wszystkich punktów uzyskało 13 uczniów, co stanowi 13 % wszystkich szóstoklasistów. Od 50 – 75% pkt uzyskało 53 uczniów, co stanowi 55%, a powyżej 75% pkt otrzymało 31 uczniów, co stanowi 32 %.

Najlepiej uczniowie rozwiązywali :

 • zadanie 4 i 5, dotyczące korzystania z informacji ( praca z tekstem – wiersz Jana Brzechwy „Kłótnia rzek”) ;

 • zadanie 6 polegające na porównywaniu długości rzek;

 • zadanie 7 wymagające alfabetycznego uporządkowania nazw;

 • zadanie 11 i 12 – odczytanie pewnych informacji na podstawie diagramu;

 • zadanie 14, dotyczące na wskazaniu napoju pijąc, który można się przekonać
  o rozpuszczalności gazu w wodzie.

Reasumując, najlepiej dzieci opanowały umiejętność czytania oraz korzystania z informacji.

Największe problemy we wszystkich trzech klasach przysporzyło :

 • zadanie 2 polegające na dokonaniu właściwego wyboru pomiędzy epitetem, porównaniem, przenośnią oraz wyrazem dźwiękonaśladowczym;

 • zadanie 3 dotyczące terminologii z zakresu teorii literatury (podmiot mówiący, narrator, autor);

 • zadanie 18 sprawdzające umiejętność odczytywania spadku terenu na podstawie rysunku poziomicowego oraz kierunku spływu rzeki;

 • zadanie 20 dotyczące umiejętności korzystania ze słowników oraz innych pomocy naukowych;

 • zadanie 24 polegające na obliczeniu jaka część bryły lodu znajduje się nad wodą, a ile kilogramów pod wodą.

Podsumowując, największe trudności nadal stwarzają dzieciom takie zadania jak: porównywania wymiarów pomniejszonych lub powiększonych z rzeczywistymi, umiejętność rozpoznawania kierunków na planie i mapie, odczytywanie mapy topograficznej i rysunku poziomicowego, działania na liczbach dziesiętnych, szacowanie wyników, obliczanie ułamka danej liczby. Często w otwartych zadaniach polonistycznych nie były zachowane właściwe proporcje pomiędzy wstępem, rozwinięciem i zakończeniem. W pracach występowało dużo błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych. Często uczniowie nie zrozumieli poleceń, brakowało im pomysłowości i inwencji twórczej. Zatem dużo trudności sprawiły szóstoklasistom następujące czynności : rozumowanie, pisanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Wnioski :

 • nadal zwracać uwagę na konieczność dokładnego czytania poleceń oraz informacji pomocniczych;

 • utrwalać zasady ortograficzne, pracować nad poprawnością językową i gramatyczną;

 • ćwiczyć sprawność w wykonywaniu działań arytmetycznych, szacowaniu wyników, rysowaniu diagramów na podstawie danych informacji;

 • zwracać uwagę na właściwe rozplanowanie pracy oraz estetykę zapisu;

 • uzupełniać braki wiedzy uczniów, które spowodowały trudności w poprawnym rozwiązaniu zadań próbnego sprawdzianu;

 • położyć nacisk na korelację międzyprzedmiotową poprzez sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia w testach o podobnej strukturze.

Materiał przygotowała mgr Barbara Ozimirska

 

Zobacz wyniki w poszczególnych klasach

Zapoznaj się z treścią testu próbnego 2003 dla klas szóstych: test.zip

 

FrontPage image

webmaster :
Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 27.09.2006
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group

Kliknij  baner i zobacz
nasze statystyki


Licznik trafień