Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Redakcja

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...
Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki


Historia

 

Historia Polski w datach
 

ok. 7900-5550 p.n.e. Środkowa epoka kamienia (mezolit) na ziemiach polskich
ok. 5200 p.n.e.
Początek młodszej epoki kamienia (neolit) na ziemiach polskich
ok. 1900 p.n.e.
Początek epoki brązu Rozwój pasterstwa Patriarchalna wspólnota rodowa
ok. 1300-400 p.n.e.
Kultura łużycka ROZWÓJ hodowli metalurgu i rolnictwa
ok. 750-400 p.n.e.
Wczesny okres żelaza (halsztacki)
ok. 550-400 p.n.e.
Istnienie osady obronnej w Biskupinie
I-IV w.
Okres rzymski. Kontakty handlowe z Rzymem. Rozkład wspólnoty rodowej. Pierwsza wiadomość o Kaliszu.

>> dalej

 
Królowie i ważniejsi książęta w Polsce
 
DYNASTIA PIASTÓW
ok. 960-992 Mieszko I
992-1025 Bolesław I Chrobry
(koronowany 1025)
1025-1031 i 1032-1034 Mieszko II (koronowany 1025)
1031-32 Bezprym
1038-58 Kazimierz I Odnowiciel
1058-79 Bolesław II Szczodry
(Śmiały; koronowany 1076)
1079-1102 Władysław I Herman
1102-38 Bolesław III Krzywousty
1102-38 Zbigniew
1138-46 Władysław II Wygnaniec
1146-73 Bolesław IV Kędzierzawy
1173-77 i 1198-1202 Mieszko III Stary
1177-94 Kazimierz II Sprawiedliwy
1194-98 i 1202-1227 Leszek Biały
1232-38 Henryki Brodaty
1238-41 Henryk II Pobożny
1243-79 Bolesław V Wstydliwy
1279-88 Leszek Czarny
1288-90 Henryk IV Probus
1279-96 Przemysł II (koronowany 1295)

DYNASTIA PRZEMYSLIDÓW
1300-05 Wacław II
1305-06 Wacław III

DYNASTIA PIASTÓW
1306-33 Władysław l Łokietek
(koronowany 1320)
1333-70 Kazimierz III Wielki

DYNASTIA ANDEGAWEŃSKA
1370-82 Ludwik l Wielki (Węgierski)
1384-99 Jadwiga Andegaweńska

DYNASTIA JAGIELLONÓW
1386-1434 Władysław II Jagiełło
1434-14 Władysław III Warneńczyk
1447-92 Kazimierz IV Jagiellończyk
1492-1501 Jan l Olbracht
1501-06 Aleksander Jagiellończyk
1506-58 Zygmunt l Stary
1548-72 Zygmunt II August
(formalnie od 1529)
1575-86 Anna Jagiellonka

KRÓLOWIE ELEKCYJNI
1573-74 Henryk Walezy
1576-86 Stefan Batory

KRÓLOWIE ELEKCYJNI - DYNASTIA WAZÓW
1587-1632 Zygmunt III Waza
1632-48 Władysław IV
1648-68 Jan II Kazimierz

KRÓLOWIE ELEKCYJNI
1669-73 Michał Korybut Wiśniowiecki
1674-96 Jan III Sobieski

KRÓLOWIE ELEKCYJNI - DYNASTIA WETTINÓW 1697-1706 i 1709-33 August II (zw Mocnym)
1733-63 August III

KRÓLOWIE ELEKCYJNI
1704-09 i 1733-36 Stanisław Leszczyński
1764-95 Stanisław August Poniatowski

 
Naczelnik i Prezydenci Polski Pierwsi Sekretarze
 
1918-22 Józef Piłsudski
1922 Gabriel Narutowicz
1922-26 Stanisław Wojciechowski
1926-39 Ignacy Mościcki

NA EMIGRACJI
1939-17 Władysław Raczkiewicz
1947-72 August Zaleski
1972-79 Stanisław Ostrowski
1979-86 Edward hr. Raczynski
1986-89 Kazimierz Sabbat
1989-90 Ryszard Kaczorowski

W KRAJU
1947-52 Bolesław Bierut
1989-90 Wojciech Jaruzelski
1990-95 Lech Wałęsa
1995-2000, 2000- Aleksander Kwaśniewski

l SEKRETARZE PPR 1942-1948
1942 Marceli Nowotko
1942 Bolesław Mołojec
1942-43 Paweł Finder
1943-48 Władysław Gomułka
1948 Bolesław Bierut

l SEKRETARZE PZPR 1948-1990
1948-56 Bolesław Bierut
1956 Edward Ochab
1956-70 Władysław Gomułka
1970-80 Edward Gierek
1980-81 Stanisław Kania
1981-89 Wojciech Jaruzelski
1989-90 Mieczysław Rakowski

 
Premierzy w Polsce 1918-2000
 

1918 Ignacy Daszyński
1918-19 Jędrzej Moraczewski
1919
Ignacy Jan Paderewski
1919-20 Leopold Skulski
1920 Władysław Grabski
1920-21 Wincenty Witos
1921-22 Antoni Ponikowski
1922 Antoni Ponikowski
1922 Artur Śliwiński
1922 Julian Nowak
1922-23 Władysław Sikorski
1923 Wincenty Witos
1923-25 Władysław Grabski
1925-26 Aleksander Skrzyński
1926 Wincenty Witos
1926 Kazimierz Bartel
1926-28 Józef Piłsudski
1928-29 Kazimierz Bartel
1929 Kazimierz Świtalski
1929-30 Kazimierz Bartel
1930 Walery Sławek
1931-33 Aleksander Prystor
1933-34 Janusz Jędrzejewicz
1934-35 Leon Kozłowski
1935 Walery Sławek

1935-36
Marian Zyndram Kościałkowski
1936-39
Felicjan Sławoj Składkowski

NA EMIGRACJI
1939-40
Władysław Sikorski
1940
August Zaleski
I940-43
Władysław Sikorski

1943-44
Stanisław Mikołajczyk
1944-47
Tomasz Arciszewski
1947-49
Tadeusz Bór Komorowski

1949-50 Tadeusz Tomaszewski
1950-53
Roman Odzierzyński
1953-54
Mikołaj Dolanowski
(ps. Jerzy Hryniewski)

1954-55
Stanisław Cat Mackiewicz
1955
Hugon Hanke
1955-65
Antoni Pająk
1965-70
Aleksander Zawisza
1970-72
Zygmunt Muchniewski
1972-76
Alfred Urbanski
1976-86
Kazimierz Sabbat
1986-90
Edward Szczepanik

W KRAJU
1944-45 i 1945-17
Edward Osóbka Morawski
1947-52
Józef Cyrankiewicz
1952-54
Bolesław Bierut
1954-70
Józef Cyrankiewicz
1970-80
Piotr Jaroszewicz
1980
Edward Babiuch
1980-81
Józef Pińkowski
1981-85 Wojciech Jaruzelski
1985-88
Zbigniew Messner
1988-89
Mieczysław F. Rakowski
1989 Czesław Kiszczak 1
1989-90
Tadeusz Mazowiecki

1991
Jan Krzysztof Bielecki
1991-92 Jan Olszewski

1992 Waldemar Pawlak

1992-93
Hanna Suchocka
1993-95
Waldemar Pawlak
1995-96 Józef Oleksy

1996-97
Włodzimierz Cimoszewicz
1997-01 Jerzy Buzek
2001-04 Leszek Miller

2004 Marek Belka
 

 

punktor „CZY NA PODSTAWIE ZNANYCH CI WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH MOŻNA WYKAZAĆ PRZYNALEŻNOŚĆ POLSKI DO CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ ?”  - opracowanie uczniów klas III gimnazjum pod kierunkiem mgr Joanny Pasińskiej

 

FrontPage image

webmaster :
Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 27.09.2006
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group

Kliknij  baner i zobacz
nasze statystyki


Licznik trafień