Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Przetargi

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...

Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Kółka zainteresowań

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki

 

SZKOLNE KOŁO „MŁODYCH EKOLOGÓW”

wycieczki i działalność koła

Wycieczka do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach

Wycieczka do Wodociągów Kieleckich

 

OPIEKUN: mgr Grzegorz Szlefarski

 CZŁONKOWIE :Krassowska Marta, Artaniak Paulina, Niburska Justyna, Węgorzewska Barbara, Pajączkowska Patrycja, Stąpór Małgorzata, Szymoniak Krystian, Czechowicz Dawid, Antonkiewicz Paweł, Matałowski Miłosz, Barczyk Radosław, Wiedeńska Monika, Ogonowska Aleksandra, Polit Aleksandra, Cyrnek Karolina, Kulik Damian, Rudnicka Iwona, Stępnik Klaudia, Kobiałka Małgorzata, Szlufik Emilia, Czerwiński Filip, Stąpór Bartłomiej, Dusza Jagoda, Stasińska Małgorzata, Jaroszkiewicz Aleksandra.

 CEL GŁÓWNY: Kształtowanie altruistycznej postawy uczniów wobec środowiska.

 CELE SZCZEGÓŁOWE

·         przenikanie treści ekologicznych do treści nauczania różnych przedmiotów

·         poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody

·         kształtowanie postawy zapewniającej przyjazny stosunek człowieka do środowiska, w którym żyje.

·          kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennym działaniu

·         zwracanie uwagi na nierozerwalną zależność człowiek-środowisko

Tematyka zajęć w semestrze zimowym.

 Organizacja pracy na zajęciach ekologii. Ekologia jako nauka o wzajemnych zależnościach miedzy organizmami a środowiskiem.

 2.               Prace pielęgnacyjne na terenach zielonych wokół szkoły (usuwanie chwastów ze skalnika, dosadzanie drzew i bylin, sprzątanie śmieci)

3.                  Park miejski. Funkcja, warunki życia zwierząt i roślin, zbieranie liści drzew.

4.                  Zbieranie i katalogowanie jesiennych liści drzew. Wykonanie zielników. Drzewa chronione w Polsce.

5.                   Porosty – ciekawe organizmy. Budowa, cechy systematyczne, porosty jako bioindykatory.

6.                  Czysty świat! Zacznijmy od czystej okolicy naszej szkoły i domów.

7.                  Problem śmieci – jak radzić sobie z odpadami. Recykling.

8.                  Świat niedostrzegalny gołym okiem czyli co możemy zobaczyć przez mikroskop. Techniki mikroskopowe

9.                  Zwierzęta domowe nasi milusińscy.

10.              Polskie Parki Narodowe

11.              Złota polska jesień – wykonanie gazetki szkolnej.

12.              Ekosystemy pola, lasu, łąki, jeziora, morza. Układamy łańcuchy i sieci pokarmowe.

13.              Przygotowanie dyskusji przez uczniów na wybrany przez siebie temat z zakresu ekologii lub ochrony przyrody.

14.             Przesadzanie i pielęgnacja roślin doniczkowych w pracowni i na korytarzu szkolnym.

15.              Wycieczka przyrodnicza w celu gromadzenia środków dydaktycznych na lekcje przyrody. Jak zbierać, oznaczać i eksponować zebrane okazy.

 Z działalności koła:

 1. Wycieczka do Parku Miejskiego w Kielcach w celu obserwacji organizmów zamieszkujących teren parku, ich przystosowań do skrajnie trudnych warunków życia w warunkach miejskich. Uczniowie podczas tych zajęć poznawali poprzez obserwacje gatunki roślin (min. wielu drzew i krzewów np. kasztanowiec biały, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, jesion wyniosły, świerk pospolity, cis pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, bez czarny, róża dzika, topola osika, miłorząb japoński, oraz wiele roślin zielnych). Ciekawym było  także zwiedzanie ptaszarni, podczas którego uczniowie poznawali wiele gatunków ptaków np. liczne gatunki bażantów (np. diamentowy, złocisty). Uczniowie zaobserwowali także wiele gatunków zwierząt wolno żyjących w parku takich jak: wiewiórka pospolita, szczur wędrowny, pliszka siwa, kos, bogatka, modraszka, gawron, kawka, wróbel, łabędź niemy, krzyżówka, gołąb skalny, sierpówka, oraz wiele gatunków zwierząt bezkręgowych (szczególnie owadów). Celem ćwiczeń było także zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia  parku wynikające z bliskiego sąsiedztwa ruchliwych ulic.

 2. Pod koniec września uczniowie wykonali gazetkę pod tytułem Kolory Jesieni.

 3. W związku z bliską obecnością drzew kasztanowca białego wokół terenów szkoły, uczniowie zaznajomili się z  tematyką chorób nękających te piękne drzewa. Szczególna uwagę poświecono szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi,   

   Szrotówek- kasztanowcowiaczek łacińska nazwa Cameraria ohridella jest motylem pochodzącym z rodziny Kibitnikowatych. W Polsce pojawił się w 1998 roku. Jest to szkodnik atakujący wszystkie gatunki kasztanowca, a najsilniej kasztanowca białego. Wewnątrz liści żerują larwy tworząc tzw. miny. Przy korzystnych warunkach pogodowych szkodnik ten może spowodować szybszą defoliację drzew. Poczwarki tego szkodnika zimują w opadłych liściach. Natomiast w ciągu roku mogą się pojawić nawet 4 pokolenia. Szkodnik ten w pierwszym roku nie niszczy potężnych drzew, jednak coraz bardziej je osłabia. Drzewa przedwcześnie pozbawione liści przez kilka lat, cierpią coraz dotkliwiej i powoli umierają, bo liście to przecież płuca wszystkich roślin. Jedną z metod przeciwdziałania jest tzw. metoda iniekcji.

4. Badanie zanieczyszczenia powietrza. Na tych zajęciach uczniowie poznali budowę porostów zaznajomili się z tzw. skalą porostową oraz samodzielnie ocenili stopień zanieczyszczenia środowiska tlenkami siarki. Zaobserwowano, że w otoczeniu szkoły występują porosty świadczące o bardzo dużym stężeniu tlenków siarki. Była to najczęściej strefa 2 (170 – 100 µg SO2/m2). Dalej od jezdni występowały strefa 3 (100 – 70 µg SO2/m2) oraz 4 (70 – 50 µg SO2/m2).

 

A oto kilka zdjęć  członków koła i z  obserwacji ekologicznych:

FrontPage image

Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 22.04.2008
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group