Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Redakcja

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...
Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki


"Czasy Kościuszkowskie"

 

CELE KONKURSU
 1. Ujawnianie oraz rozwijanie talentów i uzdolnień uczniów poprzez tworzenie własnych opracowań z użyciem narzędzi informatycznych.
 2. Popularyzacja racjonalnego i twórczego wykorzystania środków multimedialnych w procesie uczenia.
 3. Podniesienie poziomu kształcenia informatycznego w szkołach gimnazjalnych i podstawowych.
 4. Wykorzystanie Internetu i innych źródeł w procesie uczenia się i nauczania.
 5. Popularyzacja osiągnięć poszczególnych szkół i uczniów.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap odbywa się w macierzystej szkole. Prace (3 prace ze szkoły), które zasługują na szczególne wyróżnienie zostają zakwalifikowane do II etapu konkursu, który obędzie się w budynku ZSO nr 6 w Kielcach.

 2. W konkursie mogą brać udział indywidualnie uczniowie lub grupa uczniów (2 uczniów) ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

 3. Praca nie może przekraczać objętości 700 MB (jedna płyta CD ROM).

 4. Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną o czasach związanych z Tadeuszem Kościuszką – w Power Point lub HTML.

 5. Warunkiem zakwalifikowania się uczniów do konkursu jest dostarczenie na adres organizatora karty zgłoszeniowej i wykonanej pracy na nośniku CD czytelnym w środowisku MS Windows do dnia 28 lutego 2006r.

 6. Po przyjęciu pracy do konkursu, temat pracy i nazwisko autora zostaną umieszczone na szkolnej stronie WWW organizatora. Uwzględniane będą różne kategorie kwalifikacyjne.

 7. Zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach – 30 marca 2006 roku.

 8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystywania nadesłanych prac.

 9. Prace zwierające wirusy będą zdyskwalifikowane.

TERMINARZ KONKURSU

23 stycznia 2006 r. - Rozpoczęcie przyjmowania kopert z pracami.
28 lutego 2006 r.- Zakończenie przyjmowania prac.
1 marca 2006 r. - Rozpoczęcie pracy komisji nad oceną prac w poszczególnych kategoriach.
30 marca 2006 r. - Uroczyste zakończenie konkursu, rozdanie nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach.

NAGRODY:

1. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
2. Wyróżnieni w konkursie uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
3. Opiekunowie wyróżnionych uczniów otrzymają pamiątkowe dyplomy.

ORGANIZATORZY KONKURSU

nauczyciele informatyki
mgr Andrzej Mróz
mgr Grażyna Ludwinek
mgr Barbara Ozimirska
 

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępny w formacie *.doc - kliknij

FrontPage image

webmaster :
Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 05.09.2006
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group

Kliknij  baner i zobacz
nasze statystyki


Licznik trafień