Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Redakcja

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...
Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki


Turniej Jednego Wiersza O Laur Plateranki

 

Homer Bust View 2

Od Organizatorów konkursu poetyckiego pt. "Turniej Jednego Wiersza O Laur Plateranki" z II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu otrzymaliśmy zaproszeni do udziału w konkursie. Przytaczamy jego treść i zachęcamy naszych kieleckich ponadgimnazjalnych Homerów do udziału i wygrania głównej nagrody... Dziękujemy Ewie Tarnowskiej za nadesłane materiały.
 

1. Turniej jest imprezą cykliczną, która odbywa się corocznie. Finał XII Turnieju przewidziany jest na 19 listopada 2004 roku (piątek) - godz. 17.00. Organizatorami Turnieju są: Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz miłośnicy poezji związani ze szkołą.
2. Współorganizatorem, fundatorem głównych nagród oraz sponsorem tomików poetyckich z Turniejów jest Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, który wspólnie z Dyrekcją Szkoły, Radą Szkoły i Komitetem Rodzicielskim obejmuje patronat nad imprezą.
3. Konkurs organizowany jest wyłącznie dla młodzieży uczęszczającej do szkół średnich (ponadgimnazjalnych) z Polski i ze środowisk polonijnych poza granicami kraju.
4. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie wydruk komputerowy lub maszynopis) w terminie do 15 października 2004 roku (decyduje data na stemplu pocztowym) na adres:
II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu
ul. Parkowa 1
41 - 200 SOSNOWIEC
tel./faks (0-32) 266 - 45 - 35
z dopiskiem na kopercie: "LAUR PLATERANKI".

Tematyka i forma wiersza - dowolna. W wypadku dłuższych utworów prosimy o nadesłanie fragmentu.
Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem, dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, numer telefonu, adres e-mail) oraz pełną nazwę, adres i numer telefonu/faksu, adres e-mail szkoły, do której uczęszcza.
5. Teksty kwalifikują do konkursu finałowego poloniści z II LO w Sosnowcu wraz z uczniami z Biura Turnieju.
6. W komisji konkursowej zasiadają historycy literatury z Uniwersytetu Śląskiego, poeci i krytycy literaccy, nauczyciele - poloniści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu i innych szkół oraz uczniowie.
7. Autor zakwalifikowanego do finału wiersza proszony będzie o publiczne jego odczytanie w dniu 19 listopada 2004 r. W uzasadnionych przypadkach (np. niemożliwy przyjazd autora na finał) tekst może być zaprezentowany przez "aktora". Autor wywoływany będzie do prezentacji tekstu poprzez godło i tytuł wiersza; prezenterzy nie podają innych danych.
8. O zakwalifikowaniu do finału konkursu autorzy wierszy poinformowani zostaną najpóźniej do 5 listopada 2004 roku.
9. Przewiduje się następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagroda i "Laur Plateranki", dwie II nagrody i trzy III nagrody. Jury ma prawo do nieprzyznania którychś z nagród lub do innego ich rozdysponowania.
Przewiduje się ponadto przyznanie nagród: Publiczności, Samorządu Uczniowskiego oraz nagród ufundowanych przez firmy i prywatnych sponsorów. Wybór nagradzanych tekstów pozostaje w tym wypadku w gestii nagradzających, chyba że scedują oni te decyzje na jury.
10. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych na Turniej tekstów.
11. Organizatorzy powiadamiają listownie o wyniku kwalifikacji wyłącznie autorów wierszy dopuszczonych do finału Turnieju. Zawiadomienia te są równoznaczne z zaproszeniem (także dla opiekuna).
12. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani nie zapewniają noclegów autorom zakwalifikowanych do finału tekstów i ich opiekunom.
13. Komunikat jury o wynikach XII Lauru Plateranki rozesłany zostanie 19 listopada 2004 r. do prasy, radia i telewizji regionalnej, ogólnopolskiej i polonijnej.
14. Przewiduje się możliwość opublikowania tekstów nagrodzonych i wierszy wskazanych przez jury w osobnej publikacji, co zależy jednak przede wszystkim od możliwości finansowych organizatorów. Nadesłanie wiersza na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego ewentualny druk w tomiku i zainteresowanych Turniejem redakcjach gazet. Za zamieszczone w tomiku wiersze nie przewiduje się honorariów.
15. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących rozdziału nagród głównych i interpretacji regulaminu należy do przewodniczącego jury.
16. Dodatkowe informacje o Turnieju można uzyskać pod adresem e-mail: laur_2lo_plater@wp.pl
oraz na stronach internetowych:
http://laur-plater.webpark.pl/index.htm lub www.strony.wp.pl/wp/platerlo

Organizatorzy XII Lauru Plateranki

 

 

FrontPage image

webmaster :
Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 05.09.2006
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group

Kliknij  baner i zobacz
nasze statystyki


Licznik trafień