Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Redakcja

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...
Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki


List

Miejscowość, data

           Nagłówek, który kończymy przecinkiem,
a teraz zaczynamy małą literą pisanie listu. Pamiętamy o tym, by trzymać się lewego marginesu i zachować margines prawy (domyślny, a nie zaznaczony linią). Ta część listu jest wstępem do niego; tu wyjaśniamy, co nas skłoniło do napisania, a nie, na przykład, do zatelefonowania.
          Przechodzimy do drugiej, zasadniczej części listu, W zależności od tego, jak rozległy jest problem, który pragniemy w liście poruszyć, ta część będzie dłuższa lub krótsza – zawsze jednak dłuższa od wstępu.
Spójrzmy teraz na zaproponowany układ graficzny. Drugą część listu musimy rozpocząć od akapitu – ale później akapitów unikamy. Kończymy myśl – stawiamy kropkę, a kolejne zdanie rozpoczynamy od nowej linii, od lewego marginesu. Nie od nowego akapitu.
Przed rozpoczęciem każdej pracy pisemnej – a zatem także i listu – dobrze jest opracować sobie jego plan. Zwykło się mówić, że list jest rozmową dwojga ludzi; nie pozwólmy zatem, by rozmowa ta była chaotyczna, nieprzemyślana, niechlujna.
Uporządkowanie myśli, uczynione we wcześniejszym planie, widoczne jest w zapisie graficznym naszej pracy. Każdą z trzech części pracy rozpoczynamy od akapitu, każdą nową myśl zaś – od nowej linii.
Bardzo ważna jest dbałość o poprawność ortograficzną -  jak w każdej pracy pisemnej. W liście dodatkowo musimy pamiętać o pisowni zaimków osobowych, którymi zwracamy się do naszego adresata. Piszę do Ciebie, myślę o Tobie, co u Was słychać, jak wyglądają Twoje plany na przyszłość. Okazujemy w ten sposób swój szacunek do osoby, z którą korespondujemy – a pośrednio swoje dobre wychowanie.
          Przechodzimy do zakończenia, czyli pożegnania. Dziękujemy za poświęcony lekturze czas, przekazujemy wyrazy szacunku, zapewniamy o naszej przyjaźni i pamięci, prosimy o odpisanie. Tak tu, jak i w całym liście nie silimy się na dowcip; to, co nas śmieszy, może nie śmieszyć adresata.

 Podpis – czyli Imię (czasami Nazwisko)

PS 1. Skrót ten oznacza postscriptumłac. podpisać pod. Jest to po prostu dopisek do listu, który umieszczamy wtedy, gdy sobie coś przypomnimy w ostatniej chwili. Najczęściej jest to dopisek zamierzony, mający na celu zwrócenie czytającemu na coś szczególnego, naszym zdaniem, uwagi. Pozostaje jeszcze kwestia wyboru materiału, na którym piszemy list. Kupujmy zawsze papeterie bez ozdób, eleganckie

PS 2. Czasami, w listach do bardzo zaprzyjaźnionych rówieśników, możemy te dopiski mnożyć. Traktujemy to jako żart – nie czynimy tego w listach o treści poważnej, a tym bardziej w listach oficjalnych. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga: listy zawsze piszemy odręcznie. Jeśli czynimy to na maszynie do pisania lub na komputerze – musimy adresata przeprosić i podać wiarygodne usprawiedliwienie.

Podpis – zawsze, bez wyjątku, musi być odręczny.

 

Rodzaje listów

List prywatny

Napisany jest do kogoś, kogo dobrze znamy i z kim możemy podzielić się swoimi problemami, uczuciami, spostrzeżeniami.
Do: koleżanki z wakacji
W sprawie: wspomnienia

List oficjalny

Adresowany jest do instytucji, do osoby dorosłej, z która nie jesteśmy zaprzyjaźnieni czy spokrewnieni, a której chcemy przekazać ważne, naszym zdaniem, informacje czy refleksje.
Do: Gimnazjum Nr 6
W sprawie: podziękowanie

 List otwarty

Jest to rodzaj listu, który jest skierowany przez nadawcę indywidualnego lub zbiorowego do osób publicznych lub instytucji, a jednocześnie przeznaczony do rozpowszechnienia w szerokich kręgach czytelników. List otwarty dotyczy istotnych kwestii życia społecznego, politycznego lub kulturalnego i ma za zadanie zwrócić na nie szczególną uwagę w trybie alarmującym. Miejscem publikacji listu otwartego bywają czasopisma.
Do: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W sprawie: niszczejących zabytków kultury
 

List motywacyjny

Jest to dokument, który, dostarczony do instytucji objaśnia, jakimi motywami kierujemy się, starając się o przyjęcie do tejże instytucji. Instytucja ta może być dla nas miejscem nauki czy miejscem pracy.

Struktura listu motywacyjnego może wyglądać następująco:

 

Data
(pisana słownie)


 

Dane o sobie

 

Adresat


 

Dotyczy

 

 

Zasadnicza treść listu podzielona na akapity
Własnoręczny podpis

 

 

FrontPage image

webmaster :
Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 05.09.2006
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group

Kliknij  baner i zobacz
nasze statystyki


Licznik trafień