Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Redakcja

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...
Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki


Fleksja

 

Części mowy odmienne Części mowy nieodmienne
  Rzeczownik

  Przyimek

  Przymiotnik

  Spójnik     

  Liczebnik

  Partykuła

  Zaimek

  Wykrzyknik

  Czasownik

  Przysłówek

Objaśnienia:

 • jest dziesięć części mowy
 • pięć odmienia się
 • cztery z nich deklinują się. Deklinacja - to odmiana przez przypadki:
   
  Mianownik  kto? co?
  Dopełniacz kogo? czego?
  Celownik komu? czemu?
  Biernik  kogo? co?
  Narzędnik z kim? z czym?
  Miejscownik o kim? o czym?
     
 • te części mowy, które odmieniają się przez przypadki - nazywane są imionami
 • ta część mowy odmienna, która wysunięta jest na prawo - podlega koniugacji, czyli odmianie przez osoby (oraz czasy, strony i tryby). Dawniej czasownik nazywano słowem
 • ponadto odmienne części mowy mogą odmieniać się przez liczby i rodzaje
 • jest pięć części mowy nieodmiennych
 • pierwsza z nich - wysunięta w stronę rzeczownika - łączy się z nim i dlatego nazywa się przyimek (przy imieniu)
 • ostatnia - wysunięta w stronę czasownika - łączy się z nim i dlatego nazywa się przysłówek (przy słowie)
 • najbardziej wysunięta na prawo - spójnik - spaja wyrazy i zdania
 • dwie ostatnie - partykuła i wykrzyknik - nie pełnią w wypowiedzeniach żadnej znaczącej funkcji

 

RZECZOWNIK

Nazywa to, co postrzegają nasze zmysły

 1. Odmienia się przez przypadki
 2. Odmienia się przez liczby (pojedyncza i mnoga)
 3. Występuje w rodzajach (ten - rodzaj męski, ta - rodzaj żeński, to - rodzaj nijaki) co oznacza, że taki sam rodzaj rzeczownik ma w liczbie pojedynczej jak i w mnogiej
 4. Przy odmianie zmienia się końcówka, niezmienny jest temat (część pogrubiona)
 5. Zmiany w temacie nazywamy obocznością
   
  l.p. (r.ż) l.m.(r.ż)
  M. kto? co?  ł a w k a ł a w k i
  D. kogo? czego? ł a w k i ł a w e k
  C. komu? czemu? ł a w c e ł a w k o m
  B. kogo? co? ł a w k ę ł a w k i
  N. z kim? z czym? ł a w k ą  ł a w k a m i
  Msc. o kim? o czym? ł a w c e ł a w k a c h
  W. o!  ł a w k o ł a w k i
  Oboczności:  k:c k:ki o:e
 6. Rzeczownik, który jest nazwą własną - to rzeczownik własny (Kielce, Kościuszko), pozo-stałe rzeczowniki są pospolite (miasto osiedle, szkoła)

 

PRZYMIOTNIK

Nazywa właściwości rzeczownika

 1. Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje
 2. Rodzaj przymiotnika zależny jest od rzeczownika, który jest przez niego określany

  liczba pojedyncza:
  (ten) zdolny (chłopiec) rodzaj męski
  (ta) zdolna (dziewczyna) rodzaj żeński
  (to) zdolne (dziecko) rodzaj nijaki

  liczba mnoga:
  (ci) zdolni (chłopcy) rodzaj męskoosobowy
  (te) zdolne (dziewczyny , dzieci) rodzaj niemęskoosobowy
   

 3. W zależności od natężenia cech przymiotnik występuje w różnych stopniach

  równy - ładny wyższy - ładniejszy najwyższy - najładniejszy
  (stopniowanie regularne)
  równy - zły wyższy - gorszy najwyższy - najgorszy
  (stopniowanie nieregularne )
  równy - chory wyższy - bardziej chory najwyższy - najbardziej chory
  (stopniowanie opisowe)

 

LICZEBNIK

Wskazuje liczbę, ilość lub kolejność

Liczebnik to zapis słowny cyfry

 1. główny (dwa, trzy) - odmienia się (poza wyjątkami) przez przypadki

 2. porządkowy (drugi, trzeci) oznacza kolejność i odmienia się przez przypadki, liczby, rodzaje

 3. zbiorowy (dwoje, troje) wskazuje na liczbę istot niedorosłych (dwoje kociąt), osób różnej płci (dwoje ludzi), rzeczowników typu wrota, usta, oczy, ręce
  i odmienia się (poza wyjątkami) przez przypadki

 4. ułamkowy (jedna czwarta, ćwierć) - odmiana (poza wyjątkami) przez przypadki
   

   

Dalej >>

FrontPage image

webmaster :
Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 22.06.2006
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group

Kliknij  baner i zobacz
nasze statystyki


Licznik trafień