Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Redakcja

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...
Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki


Powtórka dla szóstoklasistów
 

Aby dobrze napisać sprawdzian kończący szkołę podstawową  powinniście powtórzyć następujące wiadomości z matematyki:

 1. Działania na liczbach całkowitych.

 2. Ułamki zwykłe i dziesiętne.

 3. Liczby wymierne.

 4. Procenty.
  - przedstawianie ułamków w postaci procentów.
  - przedstawianie procentów w postaci ułamków.

  - obliczanie procentu danej liczby.
  Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i pomnożyć przed daną liczbę.

  - obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
  Aby obliczyć, jakim procentem pierwszej liczby jest druga liczba, należy obliczyć, jakim ułamkiem pierwszej liczby jest druga liczba i otrzymany ułamek przedstawić w postaci procentu.

  -
  obliczanie liczby z danego jej procentu.
  Przykład:
  Znajdź liczbę, której 75% to 300.
  Sposób I:
  Cała liczba to 100%.
  75% liczby to 300.
  1% to 75 razy mniej,
  czyli 300 : 75 = 4
  100% to 100 razy więcej niż 1%
  czyli 4 x 100 = 400

  Sposób II:
  x - szukana liczba (100%)
  75% liczby x to 300,
  więc 3/4 z x to 300, czyli
  3/4x = 300
  x = 300 : 3/4
  x = 400

Wyrażenia algebraiczne.

 1. Redukcja wyrazów podobnych.

 2. Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych.

  Czy potrafisz
  to rozwiązać ?

  Przykład I:
  Iloczyn potrojonej liczby a i różnicy liczb a i b - to inaczej:
  a) 3a(3a - b)
  b) 3(a - b) (a - b)
  c) 3a (a - b)
  d) 3a + b - 3a - b

  Przykład II:
  Wyrażenie algebraiczne (a2 - b2) (a2 + b2) ma nazwę:
  a) różnica kwadratów liczb a i b oraz suma kwadratów tych liczb
  b) iloczyn różnicy kwadratów liczb a i b i sumy liczb a i b
  c) iloczyn różnicy kwadratów liczb a i b i sumy kwadratów tych liczb
  d) iloraz różnicy kwadratów liczb a i b przez ich sumę

  Przykład III:
  Ile zysku będzie miał właściciel sklepu, jeżeli a kg masła sprzeda o 50 gr drożej za kilogram w stosunku do hurtowej ceny b zł za kg?
  a) ab
  b) 0,5a
  c) 50b gr
  d) (ab + 50) zł


  Prawidłowa odpowiedź do przykładu I to "c", II to "c", III to "b".
  Jeżeli miałeś trudności z prawidłową odpowiedzią koniecznie powtórz dział o wyrażeniach algebraicznych.

Równania.

 1. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

  Rozwiązać równanie - to znaczy znaleźć taką liczbę aby po podstawieniu jej w miejsce niewiadomej i wykonaniu odpowiednich obliczeń lewa strona równania była równa prawej stronie równania.

  Rozwiąż to ciekawe zadanie!
  Na nagrobku greckiego matematyka Diophantusa, twórcy algebry, który mieszkał w Aleksandrii w trzecim wieku po Chrystusie, według legendy widniał taki napis:
  Tu jest grobowiec, w którym złożono prochy Diophantusa. Przez jedną szóstą jego życia Bóg obdarzył go młodością, przez dalszą, dwunastą część życia jego policzki były pokryte brodą. Po siódmej dalszej części życia doświadczył szczęścia małżeńskiego, w którego piątym roku został ojcem syna. Nieszczęśliwie syn żył tylko połowę lat ojca, który pozostawał w smutku przez cztery ostatnie lata swego życia.
  Przechodniu, oblicz długość jego życia!

  Oblicz ile lat żył Diophantus.

  Rozwiązanie:
  x - szukana liczba
  1/6x + 1/12x + 1/7x + 5 + 1/2x + 4 = x
  3/12x + 1/7x +1/2x + 9 = x
  33/84x + 42/84x + 9 = x
  75/84x + 9 = x
  9 = 9/84x
  x = 84
  Diophantus żył 84 lata.

  Zadanie II.
  Suma połowy pewnej liczby i połowy połowy tej liczby oraz połowy połowy połowy tej liczby jest o 2 mniejsza od dziewięciu. Znajdź tę liczbę.

  Rozwiązanie:
  x - szukana liczba
  0,5x + 0,25x + 0,125x = 9 - 2
  0,875x = 7
  x = 7 : 0.875
  x = 8

 

 

 

dalej >>

 

 

FrontPage image

webmaster :
Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 05.09.2006
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group

Kliknij  baner i zobacz
nasze statystyki


Licznik trafień