Informacja dla osób fizycznych i prawnych zainteresowanych korzystaniem z materiałów zamieszczonych na naszym portalu szkolnym

1. Nie zgłaszamy zastrzeżeń do zapisywania plików, kopiowania stron oraz dokonywania wydruków do użytku osobistego lub służbowego (z wyłączeniem prawa do ich przetwarzania), ale pod warunkiem, że nie służą one celom komercyjnym, a także dotyczą niewielkiej ilości materiału (nie więcej niż jeden arkusz wydawniczy).

2.  Nie zgłaszamy zastrzeżeń do tworzenia połączeń za pośrednictwem odnośników z portalem, lecz pod warunkiem, że nie będą wprowadzane do treści materiałów zmiany lub przekształcenia; nie wyrażamy też zgody na ich przetwarzanie.