Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Redakcja

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...
Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki


Sprawozdanie ze sprawdzianu klas VI

 

   Do egzaminu przystąpiło 97 uczniów, co stanowi 100 % wszystkich szóstoklasistów. Sprawdzian miał charakter ponadprzedmiotowy. Sprawdzał przede wszystkim umiejętności zapisane w standardach wymagań egzaminacyjnych tj. z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Sprawdzian nosił tytuł „Przed Telewizorem”, wszystkie zadania umieszczone w tekście podporządkowane były temu tematowi. Test zawierał 25 zadań (20 zamkniętych i 5 otwartych), za które uczeń mógł otrzymać 40 punktów.
Zadania zamknięte wielokrotnego wyboru (od 1 do 20) sprawdzały głównie umiejętność czytania ze zrozumieniem. Natomiast w zadaniach otwartych uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami: pisania, rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce. Test sprawdzał pięć kluczowych umiejętności:

W zakresie czytania sprawdzono:

- odczytanie tekstu popularnonaukowego (dot. krótkiej historii telewizji).
- oraz odczytanie tekstu literackiego (wiersz „Telewizor” St. Grochowiaka).

W zakresie pisania sprawdzono:

- umiejętność redagowania listu na temat, że nie warto siedzieć przed telewizorem. Zadanie to dało możliwość samodzielnego redagowania dłuższej wypowiedzi.

W zakresie rozumowania sprawdzono:

- rozpoznawanie prostokąta w podanej skali
- umieszczania dat w przedziałach czasowych
- porównywania czasu trwania zdarzeń.

W zakresie korzystania z informacji:

- porządkowanie alfabetycznego wyrazów
- dokonywanie wyboru z oferty mediów.

W zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce:

- rozwiązywanie problemów praktycznych z wykorzystaniem obliczeń dotyczących  czasu i pieniędzy
- wykorzystanie wartości figur, obliczeń procentowych
- użytkowanie urządzeń technicznych zgodnie z instrukcją obsługi.

Najlepiej uczniowie opanowali umiejętność czytania, pisania oraz korzystania z informacji.

Czytanie (max 10 pkt):
klasa VI a – 8,58 pkt. (85,8%)
klasa VI b – 8,45 pkt. (84,5%)
klasa VI c – 7,74 pkt. (77,4%)

Korzystanie z informacji (max 2 pkt):
klasa VI b – 1,85 pkt. (92,4%)
klasa VI a – 1,82 pkt. (90,9%)
klasa VI c – 1,71 pkt. (85,5%)

Pisanie (max 12 pkt):
klasa VI b – 9,42 pkt. (78,5%)
klasa VI a – 8,73 pkt. (72,7%)
klasa VI c – 7,94 pkt. (66,1%)

Najwięcej problemów przysparzały zadania sprawdzające umiejętność rozumowania i wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Rozumowanie (max 8 pkt):
klasa VI b – 6,33 pkt. (79,2%)
klasa VI a – 5,73 pkt. (71,6%)
klasa VI c – 4,81 pkt. (60,1%)

Wykorzystanie wiedzy w praktyce (max 8 pkt):
klasa VI b – 5,73 pkt (71,6%)
klasa VI a – 5,45 pkt (68,2%)
klasa VI c – 4,52 pkt (56,5%)

Średnia ilość uzyskanych punktów przez szóstoklasistę naszej szkoły wyniosła 29,6 pkt, czyli 74,4 % a na egzaminie próbnym 27,2 pkt, czyli 68%.

Najlepiej sprawdzian napisała klasa VI B uzyskując średnią 31,79 pkt tj. 79,5%, (próbny 28,8 pkt; 72%)
Następnie klasa VI a z 30,3; tj. 75,8%, (próbny 28,6; 72%)
Najsłabiej wypadła klasa VI c uzyskując 26,71 pkt tj. 66,77%; (próbny 24,2 pkt 60%).

Do uczniów, którzy najlepiej napisali sprawdzian należą:

Ewa Kasperek - 39 pkt. - klasa VI a
Miłosz Rabczyński - 39 pkt. - klasa VI a
Michał Nowakowski - 39 pkt. - klasa VI b
Paweł Sikora - 39 pkt. - klasa VI b
Jarosław Kurkiewicz - 38 pkt - klasa VI b
Joanna Kłosowska - 38 pkt. - klasa VI a
Karolina Wałcerz - 38 pkt. - klasa VI a
Michał Mroziński - 37 pkt. - klasa VI a
Karolina Pańtak - 37 pkt. - klasa VI a
Kamila Rolak - 37 pkt. - klasa VI a
Przemysław Kornak - 37 pkt. - klasa VI b

Najniższą ilość punktów na sprawdzianie uzyskali :

Damian Śmiglarski - 10 pkt. -klasa VI c
Maciej Pięta - 13 pkt - klasa VI c
Damian Luba - 14 pkt. - klasa VI c
Marcin Krzemiński - 17 pkt. - klasa VI a
Karol Iwan - 18 pkt. - klasa VI c

Uczniowie ci osiągnęli także małą ilość punktów na sprawdzianie próbnym.

- Poniżej 50 % wszystkich punktów uzyskało 9 uczniów co stanowi 9,3 % (próbny 13 uczniów)
- Od 50 % - 75 % punktów uzyskało 35 uczniów co stanowi 36,1 % (próbny 53 uczniów)
- Powyżej 75 % punktów uzyskało 53 uczniów co stanowi 54,7 % .(próbny 31 uczniów)

Porównując wyniki z egzaminem próbnym należy stwierdzić , że sprawdzian końcowy wypadł lepiej. Zmniejszyła się liczba uczniów, którzy napisali poniżej 50 % punktów, na korzyść uczniów, którzy uzyskali powyżej 75% punktów.

Zestawienie porównawcze z rokiem 2001/2002

W roku szkolnym 2001/2002 wszystkie klasy na sprawdzianie końcowym uzyskały średnią punktów 30,29 , co daje (75,74 %).
W roku szkolnym 2002/2003 wszystkie klasy uzyskały średnią punktów 29,60 co daje (74,02%)
Ogólnie wyniki tegorocznego sprawdzianu byłyby lepsze, gdyby nie uczniowie klasy VI c, którzy uzyskali ogółem średnio 26,71 pkt.

WNIOSKI:

1. Zaplanować i przeprowadzić egzamin próbny w następnym roku szkolnym (na podstawie wyników egz. próbnego można wychwycić błędy, a później je skorygować).
2. Nadal zwracać uwagę na konieczność czytania poleceń i informacji pomocniczych, starać się formułować polecenia na różne sposoby, ale dotyczące tych samych treści.
3. Zadawać uczniom na różnych przedmiotach zadania do wykonania w formie opisowej.
4. Przeprowadzać testy o podobnej strukturze na różnych przedmiotach położyć nacisk na korelację międzyprzedmiotową.
5. Kłaść nacisk na zadania, dotyczące wykorzystywania wiedzy w praktyce.
6. Na lekcjach matematyki przedstawiać zadania z analizy wykresów i diagramów.
7. Należy rozważyć w latach przyszłych o zrównoważeniu poziomu wiedzy uczniów w klasach i nie gromadzeniu słabych uczniów w jednej.

 

FrontPage image

webmaster :
Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 05.09.2006
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group

Kliknij  baner i zobacz
nasze statystyki


Licznik trafień