Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Przetargi

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...

Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Kółka zainteresowań

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Świetlica szkolna

jadłospis 27.02-09.03

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Rekrutacja do naszej szkoły

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki

 

Indywidualizacja nauczania

i wychowania klas I-III

 

 

 

 

 


Świetlica szkolna
 

Nasze motto:

„W WYCHOWANIU NAJWAŻNIEJSZA JEST CIERPLIWOŚĆ, GDYŻ TYLKO CIERPLIWEMU OGRODNIKOWI ROSNĄ NAJPIĘKNIEJSZE KWIATY”

 

Stołówka szkolna + jadłospis

    

 

 

Co oferuje dzieciom świetlica działająca

 w Szkole Podstawowej nr 15

( przy ZSO nr 6 w Kielcach)

 Oferujemy:

·          opiekę nad dziećmi przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, pracujemy  w godz. 6 30 – 16 30

(na życzenie rodziców możemy wydłużyć godziny pracy).

·         smaczne obiady przygotowane w naszej kuchni

·         atrakcyjne zajęcia czytelnicze, komputerowe, plastyczne, muzyczne i taneczne

·         zajęcia warsztatowe organizowane przez muzea

·         wycieczki i spacery

·         spotkania z ciekawymi ludźmi (aktorami, malarzami, przedstawicielami służb mundurowych, itp.)

·         zabawy na świeżym powietrzu

·         odrabiane lekcji na życzenie rodziców

·         rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci

Zapisz dziecko do naszej świetlicy

 

 

 

 

Świetlica szkolna przy ZSO nr 6 w Kielcach  działa od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 16.30.

Uczęszczają do niej chętni uczniowie klas 0-III.

Kierownikiem świetlicy jest mgr Lidia Skowronek

 

   Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy:   mgr Barbara Garbacz, mgr Anna Kaczyńska, mgr Anna Kruk, mgr Małgorzata Wójcik- Maziarek, mgr Edyta Salwa, mgr Małgorzata Szałas, mgr Magdalena Magierowicz

 

Sprawozdanie z działalności świetlicy w roku szkolnym 2011/2012

 

  Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Programem Wychowawczym Szkoły.

Naczelnym celem jest:

zapewnienie opieki wychowawczej uczniom

rozwijanie zainteresowań oraz zdolności manualnych dzieci

propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku

 

W świetlicy obowiązuje regulamin. Obejmuje on  zasady zachowań, których należy przestrzegać podczas pobytu w placówce.

Uczniowie mają możliwość korzystania z płatnych obiadów  w stołówce szkolnej.  W trakcie codziennych zajęć zapewnia się dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, warunki do pracy własnej, pomoc w nauce,  a także  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Nauczyciele układają tematykę zajęć według następujących rodzajów działalności:  plastycznej, muzycznej, ruchowej, przyrodniczej. W pracy stosują elementy socjoterapii, prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują postawy prospołeczne, uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne. Dzieci korzystające ze świetlicy biorą udział   w różnego rodzaju konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Pracownicy świetlicy systematycznie organizują ekspozycje prac plastycznych dzieci.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu promowanie naszej szkoły oraz przygotowanie dzieci  do racjonalnego spędzania wolnego czasu .

 

Zajęcia plastyczne

Gry i zabawy - podstawową spędzania czasu w świetlicy - referat

Ruch i taniec jako jedna z form pracy świetlicy

 

RÓŻNE FORMY PRACY W ŚWIETLICY

          Świetlica szkolna jest dzisiaj jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Jej charakter pracy wpływa na rozwój, wychowanie oraz poznanie indywidualnych cech ucznia w sytuacjach pozalekcyjnych.

Świetlica realizuje te same postulaty wychowawcze, co szkoła, ma jednak nieco odmienny styl pracy. Swej działalności nie opiera na ścisłym programie. Przeważają w niej takie formy pracy jak: gra, zabawa, konkurs, zajęcia plastyczne i muzyczne, czytelnictwo, środki audiowizualne, zajęcia ruchowe.

 Formy i metody pracy wychowawczo-opiekuńczej w świetlicy stanowią istotny element warsztatu pedagogicznego i wyznaczają poziom efektywności. Muszą być dokładnie przemyślane, właściwie dobrane do wieku, płci, zdolności                        i możliwości uczniów. 

         W zależności od tego na czym skupiamy swoją działalność, wyróżniamy formy pracy indywidualnej, zespołowej i zbiorowej. W pracy świetlicy cenne są metody aktywizujące, zadaniowe, czynne, uaktywniające poprzez różne rodzaje działań.

         Do najczęściej stosowanych w naszej świetlicy form i metod pracy należą : zabawa, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, taneczne , gry dramatyczne, zajęcia czytelnicze, sportowe.

         Zabawa to najbardziej efektywny sposób uczenia się. W przeciwieństwie do innych metod  zabawa całkowicie pochłania dzieci. Opieramy się na założeniach pedagogiki zabawy i z całego repertuaru wybieramy te , które nie stwarzają napięcia powodowanego nadmierną rywalizacją , nie ośmieszają jej uczestników i sprzyjają aktywności wszystkich dzieci. Nauczyciel prowadzący posługuje się  różnymi środkami, takimi jak : słowo, gest, ruch ,taniec, dotyk, dźwięk. Zabawy wzbudzają ciekawość i zainteresowanie uczniów. Pozwalają wyrównywać braki i pokonywać trudności w nauce. Wzmacniają w dziecku poczucie własnej wartości oraz wiary w siebie. Uczą radzenie sobie ze stresem. Sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych, pozwalają wyrażać swoje uczucia.  Prowadząc gry i zabawy ruchowe należy zwracać uwagę na odpowiedni ich klimat. Wszelkie zajęcia ruchowe powinny kształtować umiejętności współdziałania w grupie opartego na życzliwości i wyrozumiałości .

         W naszej świetlicy dzieci preferują wszelkie zabawy związane z ruchem i aktywnością fizyczną. W oferowanych przez wydawnictwa propozycjach metodycznych, nowatorzy dwoją się i troją, aby wymyśleć współczesne, a właściwie nowoczesne zabawy. Tymczasem z naszych obserwacji wynika, że dzieciom najbardziej podobają się te powtarzane od lat, takie jak "Głuchy telefon", "Król ciszy", "Pająk i muchy", "Zbijak", "Figurki", "Dwa ognie", "Berek". Dużą popularnością cieszy się zabawa zręcznościowa polegająca na  kręceniu kołem "hula – hop". Dość lubianą formą zajęć są spacery i zajęcia organizowane w terenie.

         Prowadzone są też zabawy dydaktyczne. Najczęściej  twórcami tych zabaw są sami nauczyciele, bo powstają one w wyniku różnych okoliczności, lub wynikają z zajęć umysłowych.

         Dzieci uczęszczające do świetlicy bardzo lubią rysować. Zajęcia plastyczne cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczniowie  tworzą prace za pomocą różnych technik: malują farbami, wycinają, wyklejają, lepią, wykonują elementy dekoracji. Ich prace umieszczane są na wystawach, często tworzą wystrój świetlicy. Uczestniczą w warsztatach plastycznych organizowanych przez Osiedlowy Klub “Słoneczko”. Zajęcia plastyczne wykorzystywane są bardzo często nie tylko dla przyjemności, ale również do poznania przeżyć dziecka. Prace dzieci dostarczają informacji o ich zmartwieniach i radościach. Dziecko eksponuje na rysunku to, co jest dla niego najważniejsze. Dla nauczyciela świetlicy jest to świetne narzędzie diagnostyczne, mogące posłużyć do obserwacji i opiniowania   w rozmowach z wychowawcą klasy lub rodzicem.

         Rozwój zainteresowań czytelniczych w okresie wieku szkolnego rozpoczyna się od treści baśniowych, przechodzi przez poznanie rzeczywistości i świata przyrody. Dla atrakcyjności tych zajęć wprowadza się : głośne czytanie, zabawy dramowe /inscenizacje bajek i wybranych fragmentów książki /, zabawy rysunkowe       / rysowanie najciekawszych przygód, postaci itp./. Współpracujemy z biblioteką szkolną, uczniowie uczestniczą w biblioterapii, wypożyczamy książki do głośnego czytania, poradniki metodyczne i przydatne do różnych zajęć. W najbliższym czasie będziemy mobilizować dzieci do głośnego czytania poprzez udział w konkursie “ W krainie bajek”.

         Wśród zajęć świetlicowych ważną rolę odgrywają zajęcia umuzykalniające,  w tym muzyczno – ruchowe i taneczne. Ruch jest naturalną potrzebą dzieci w wieku wczesnoszkolnym, uwarunkowaną stałym rozwojem układu ruchowego i nerwowego. Każde dziecko ma również naturalną potrzebę muzycznej zabawy, śpiewu, gry, tańca, tworzenia własnych śpiewanek, swojego muzycznego świata zabaw i szybko uczy się wielu muzycznych czynności. Jest to najwłaściwszy czas na edukację estetyczną w tym muzyczną i taneczną. Na zajęciach muzycznych dzieci śpiewają, odtwarzają treści piosenek ruchem, uczą się  gry na keyboardzie. Zapoznają się z budową instrumentu, uczą się prawidłowego układu rąk i rozpoznawania dźwięków, tworzą krótkie formy muzyczne.

 Zajęcia taneczne mają na celu świetną zabawę, a ponadto wspomagają rozwój fizyczny i ruchowy dzieci. Praca w zespole tanecznym uczy dyscypliny, odpowiedzialności i współdziałania.

         Wśród zajęć dydaktycznych ważna rolę odgrywa Klub Małego Europejczyka. W trakcie spotkań dzieci zapoznają się z mapą, poznają stolice i flagi krajów europejskich, dzielą się informacjami ze swoich wypraw po różnych państwach,  poznają kulturę i najważniejsze zwyczaje mieszkańców.

                  Zabawy z językiem rosyjskim mają na celu wprowadzenie dzieci do nauki języków obcych w sposób jak najmniej stresujący, ciekawy, wesoły. Na zajęciach dzieci poznają alfabet, uczą się krótkich wierszyków i piosenek, słuchają tekstów czytanych przez nauczyciela.

         Wszyscy jesteśmy obecnie przekonani o potrzebie powszechnej edukacji ekologicznej.  Dlatego przed nauczycielami stoją wyzwania, polegające na stworzeniu możliwości obcowania ucznia z przyrodą. Zgodnie z celami edukacji ekologicznej nauczyciel powinien starać się rozbudzić w uczniach dociekliwość poznawczą i zachowania proekologiczne. Temu służą świetlicowe “Spotkania z przyrodą”. Wiosną i jesienią uczniowie mogą obcować z przyrodą bezpośrednio, natomiast zimą na zajęciach wykonują prace plastyczne, układają wiersze o przyrodzie, oglądają filmy tematyczne i słuchają opowiadań nauczyciela prowadzącego.

         Wszystkie organizowane  zajęcia przynoszą oczekiwane efekty. Aby się tym przekonać zapraszamy na wieczór talentów, który odbędzie się na początku marca. Nasi wychowankowie zaprezentują swoje wielokierunkowe umiejętności, które będą w dużym stopniu wynikiem stosowania różnych form zajęć w świetlicy.

          

Regulamin  świetlicy

 

Uczeń:

 • przestrzega zasad kulturalnego zachowania: jest grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli i kolegów – używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam,

 • zgłasza  nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzi z sali bez pozwolenia wychowawcy, nie oddala się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym,

 • słucha uważnie próśb i poleceń nauczyciela - stara się jak najlepiej je wykonać, nie przeszkadza nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i  kolegom w pracy i zabawie, stara się cicho pracować i bawić,

 • szanuje innych, nikomu nie dokucza, nie używa przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywa, nie obraża, nie wyśmiewa, przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się, bawi się i pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych,

 • dba o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładzie w wyznaczonym miejscu, po zajęciach i zabawie zawsze porządkuje swoje otoczenie,

 • dba o estetyczny wygląd sali, nie niszczy sprzętu, zabawek, gier, szanuje cudzą  i swoją własność,

 • bierze aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.

 

CELE  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH 

 

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości uczniów, rozwijają umiejętności i zainteresowania, angażują  emocjonalnie, a przede wszystkim  wychowują.

Cele szczegółowe zajęć wychowawczo - dydaktycznych:

 • rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej uczniów,

 • kształtowanie postaw społecznych w czasie zajęć, zgodnie z przyjętymi normami,

 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,

 • wdrażanie do korzystania z dóbr kultury i kultywowania tradycji narodowyc i świątecznych (w celu umacniania więzi narodowych i rodzinnych),

 • wdrażanie do  aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej,

 • przygotowanie dziecka do poczucia dumy z historii i kultury Polski,

 • kształcenie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan.

 • rozwijanie  zainteresowań artystycznych, manualnych i sportowych wychowanków,

 • wyrabianie spostrzegawczości,

 • ćwiczenie logicznego myślenia, pamięci, uwagi,

 • pobudzanie fantazji i wyobraźni,

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i muzycznej,

 • podnoszenie sprawności fizycznej uczniów,

 • zapoznawanie dzieci z możliwościami organizowania sobie czasu wolnego zgodnie z własnymi możliwościami rozwojowymi,

 • budzenie refleksji moralnych w połączeniu z wyczuleniem dzieci na świat wartości i ich hierarchii w życiu społecznym,

 • pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej samooceny, mających kłopoty w nauce i przystosowaniu do życia    w szkolnej społeczności,

 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka

 • kształtowanie  nawyków zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu.

 

FrontPage image

Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 28.02.2012
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group