Strona główna

Nasza szkoła

Galeria fotografii

Archiwum

Napisz do nas...

Redakcja

Witamy na Szkolnym Portalu Informacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach

Wspiera nas...
Pomoce naukowe

Język polski

Język angielski

Matematyka

Geografia

Fizyka i Astronomia

Chemia

Historia

Informatyka

Religia

Nauczanie zintegrowane

Wyszukiwarki

Szukajcie,
a znajdziecie... nawet ściągi :-)

Testy

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Unia Europejska

Unijne ABC...

Szkolny Klub UE

 

Dla rodziców

Rekrutacja do szkół

Dni otwarte szkoły

Dysleksja

Gimnastyka korekcyjna

Poradnie

Narkomania

Pomoc najmłodszym

Warto wiedzieć

Jan Paweł II

Szanujmy tradycję

Znaj swoje prawa

Metody nauczania języków obcych

Szkoła XXI wieku?

Różności

Linkownia

Humor

Krzyżówki

Psychozabawy

Encyklopedie

Encyklopedia WIEM

Encyklopedia WP

 Internautica

Britannica

Wikipedia

Słowniki

Słowniki.onet.pl

Wielojęzykowy Słownik roślin

Ling.pl-multisłownik

Biblioteki


Test gimnazjalny w naszej szkole

 


 

W dniach 26 i 27 kwietnia odbyły się egzaminy dla uczniów klas trzecich, sprawdzające nabyte umiejętności i wiadomości w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. W pierwszym dniu egzaminu uczniowie umieli trafnie przewidzieć formę wypowiedzi pisemnej. Przygotowywali się do napisania rozprawki i okazało się, że taka forma wypowiedzi właśnie była. Nikt nie spodziewał się, że tematem rozprawki będzie: „śmiech, który może być niekiedy nauką”. Uzasadnienie tematu należało udowodnić na podstawie przeczytanych lektur i obejrzanych filmów. Uczniowie wykorzystywali do tego tematu przytoczone teksty Leonarda da Vinci – „Krotochwila”, Aleksandra Fredry – „Trzeba by” i fragmenty wywiadu o poczuciu humoru z dr Bożeną Makselson-Kowalską. Niektórzy wykorzystali bajkę Aleksandra Fredry – „Paweł i Gaweł”. Oprócz pytań zamkniętych do tekstów i rozprawki, nasi koledzy mieli zredagować ogłoszenie o konkursie na rysunek satyryczny, którego tematyka dotyczyła szkoły. Ta forma pisma okolicznościowego była wielokrotnie omawiana na lekcjach języka polskiego, dlatego też wszyscy wykonali polecenie zadowalająco.
W drugim dniu egzaminu sprawdzane byłe umiejętności matematyczno-przyrodnicze. Podobnie jak w środę, na rozwiązanie testu uczniowie mieli dwie godziny; uczniowie z udokumentowaną dysleksją - trzy godziny. Podczas czwartkowego testu sprawdzana była wiedza z biologii, chemii, fizyki i matematyki. Na teście należało wykazać się wieloma umiejętnościami, które segreguje się do odpowiednich standardów egzaminacyjnych:
1. umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur niezbędnych w praktyce życiowej
2. wyszukiwanie i stosowanie informacji
3. wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych
4. stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

Z testu nie wszyscy wyszli zadowoleni. Uczniowie mieli problemy z obliczeniem rachunku VAT, objętości beczki, policzenia ilości ciepła oddanego w ciągu doby przez przepływającą wodę w kaloryferze, ilości wodorotlenku wapnia, który rozpuszcza się w 1000 gramach wody, odczytaniem wysokości bezwzględnej na mapie, doborem nazwy poziomów glebowych. Musieli wykazać się umiejętnością czytania map i wykresów.
Swoje odpowiedzi można było sprawdzić w Internecie na stronach Gazety Wyborczej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i wielu innych portali informacyjnych. Na ostateczne wyniki egzaminu należy troszeczkę poczekać.

Zgodnie z przepisami, wyniki egzaminu uczniowie muszą poznać najpóźniej na tydzień przed końcem roku szkolnego, czyli przed 16 czerwca.
Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu gimnazjalnego nie jest możliwa.

Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.
Równocześnie można ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Z egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Na wniosek rodziców mogą być z niego zwolnieni także uczniowie niepełnosprawni fizycznie i umysłowo, którzy wymagają kształcenia specjalnego. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych (np. w przypadku przewlekłej choroby) mogą być z niego także zwolnieni inni uczniowie.

W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 142 uczniów. Wszyscy ukończyli pisanie testów. Z części matematyczno-przyrodniczej zwolniony był jeden uczeń, który został laureatem konkursu.
W tym roku szkolnym mamy TYLKO JEDNEGO LAUREATA konkursu geograficznego – Jakuba Oliprę – ucznia klasy III b, którego przygotowała Pani mgr Małgorzata Hajzral.

Serdecznie mu gratulujemy i jednocześnie zazdrościmy, że nie musiał męczyć się podczas egzaminu.
 

 

Pani dyr. Maria Dzierżak czyta procedury egzaminacyjne

Trzecioklasiści wyglądali bardzo uroczyście

Tak się prezentowali gimnazjaliści pod Drzewem Absolwenta

Testy były przeliczane w obecności wybranych uczniów i nauczycieli

Jarek - nasz redaktor bardzo skupiony i poważny...

 

 

FrontPage image

webmaster :
Copyright (c) 2003-2006 Szkolny Portal Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
Nadzór merytoryczny portalu prowadzi mgr
Barbara Ozimirska

Data ostatniej aktualizacji 05.09.2006
Strona optymalizowana w rozdzielczości 1024x768 dla IE 5.0 lub nowszych.
Protected by BOWI Group

Kliknij  baner i zobacz
nasze statystyki


Licznik trafień